Global Construction Survey

Byggebransjen sliter med å utnytte avansert teknologi.

Til tross for store investeringer, sliter byggebransjen med å utnytte avansert teknologi, slik som data & analyse, droner, automatisering, robotteknologi og 3D-visualisering. Det viser nøkkelfunnene fra KPMGs årlige 'Globale Construction Survey'.

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Construction

218 toppledere fra byggebransjen over hele verden har deltatt undersøkelsen og svart på hvordan deres selskaper har tatt i bruk ny
teknologi. Undersøkelsen konkluderer med at flere selskaper mangler en god strategi for å utnytte ny teknologi til det fulle. De må søke å oppnå en kultur der nytenking integreres i arbeidsprosesser og på ulike nivåer i selskapet.

Lite visjonære
Et mindretall av selskapene anses visjonære innenfor teknologiutnyttelse. Både integrert- og sanntidstrapportering er fremdeles en myte for de fleste. Bare en tredjedel av respondentene bruker avanserte dataanalyser for å overvåke prosjektene- og bare en fjerdedel sier de kan "trykke på en knapp"
for å få all prosjektinformasjon. Mindre enn halvparten av de spurte sier også
at selskapet bruker droner, roboter eller automatisert teknologi.

- Dette underbygger til en viss grad det vi også erfarer. Bransjen har et stykke igjen til de er i front med ny teknologi. De fleste selskapene velger nok fremdeles å følge fremfor å lede, sier Svein Wiig, bransjeleder bygg og anlegg og partner i KPMG Norge. 

- Mange mangler også en klar teknologisk strategi. Samtidig vil jeg nok si vi i Norge er noe lenger fremme enn i mange andre land.  Her er arbeidskraft dyrt, slik at automatisering har blitt viktig for å holde kostnadene nede.

 

Økt prosjektrisiko
To tredjedeler av respondentene sier de tror prosjektrisikoen vil øke fremover.

- Prosjekter blir stadig større og mer komplekse - og med kompleksiteten kommer risiko, sier Wiig. -Teknologi som fjernovervåkning, automatisering og visualisering har et enormt potensial for å øke prosjektets fremdrift og kvaliteten på oppfølging.

Han mener byggebransjen er moden for å tenke nytt, men undersøkelsen viser at mindre enn 20 % av respondentene aktivt gjennomgår
virksomhetsplanene sine for fremtidens behov.

- Teknologi spiller en viktig rolle i prosjektering for å kunne bygge høyere bygninger, lengre broer, og bedre infrastruktur. Når teknologien brukes effektivt, kan det bidra til bedre utforming, planlegging og bygging i en sektor som i flere år har slitt med svakere produktivitet enn i
næringslivet forøvrig, avslutter Wiig.


Les hele rapporten (pdf, engelsk)

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.