Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde | KPMG | NO
close
Share with your friends

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde

I en publikasjon fra KPMG deler erfarne direktører og risiko-ansvarlige fra hele verden sine tanker om hvor godt deres styrer jobber for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – spesielt sett opp mot strategien.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Skaff riktig risikobilde - mennesker i møte

For mange styrer og revisjonskomiteer er det en krevende oppgave å bidra til
å sikre at foretaket er på rett spor og tar riktig mengde risiko.
 
- Forretningsverden og risikobildet er stadig mer kompleks, og utvikler seg
stadig hurtigere, sier KPMG-partner Thore Kleppen om utviklingen.

I denne utgaven av publikasjonen Global Boardroom Insights deler erfarne
direktører og risikoansvarlige sine tanker om hvordan styrer kan og bør jobbe
for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – ikke minst sett i sammenheng med den overbyggende strategien.
 
Blant de viktigste funnene:

 • God risikostyring er en kontinuerlig diskusjon – dynamisk og på tvers av hele organisasjonen
 • Risiko og strategi går hånd i hånd
 • En riktig risikokultur har sitt utspring på toppen av organisasjonshierarkiet, men lykkes (eller feiler) på midten
 • Forstå at cyber-sikkerhet representerer en kritisk forretningsrisiko som
  krever styrets fulle oppmerksomhet
 • Ta et nytt blikk på hvordan roller og ansvar for risikobildet er fordelt –
  er det helt tydelig avklart, og fremstår fordelingen fremdeles som
  fornuftig?


Les hele artikkelen (pdf, engelsk)
 

Kontaktperson

Thore Kleppen, Partner
+47 4063 9515
thore.kleppen@kpmg.no

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn