Spare- og investeringsmuligheter - hva er forskjellen? | KPMG | NO
close
Share with your friends

Fondskonto, aksjesparekonto, VPS-konto og private investeringselskaper – forskjeller og likheter

Spare- og investeringsmuligheter - hva er forskjellen?

Nå i oktober 2016 er det lagt frem forslag om endringer i skattlegging av verdipapirer alt etter hvilken enhet en investerer gjennom.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Ødelagt sparegris

Begrensning i investeringsunivers

 • En som har en vanlig VPS-konto, kan investere i alle verdipapir, herunder aksjer, fond, derivater og obligasjoner.
 • På en fondskonto er investeringsmulighetene begrenset til livselskapets investeringsunivers.
 • På den foreslåtte aksjesparekontoen blir investeringsuniverset begrenset til børsnoterte aksjer og aksjefond, med minimum 80 prosent aksjeandel.

Løpende beskatning

 • På en VPS-konto er det løpende skattlegging av avkastning i form av utbytte og realiserte gevinster/tap under aksjonærmodellen.
 • På en fondskonto er det utsatt skatt på alle gevinster og mottatt utbytte, også investeringer utenfor EU/EØS.
 • På en aksjesparekonto er forslaget at det er utsatt skatt kun på gevinst/tap på investeringer innenfor EU/EØS, og at mottatt utbytte beskattes løpende direkte på den personlige eier av aksjesparekontoen. 

Skattesats

 • Uttak av avkastning fra en fondskonto vil bli skattlagt med skattesatsen for alminnelig inntekt uten oppgrossing, det vil si 24 prosent i 2017.
 • Uttak av gevinster fra en aksjesparekonto er foreslått å bli skattlagt under Aksjonærmodellen, det vil si med oppgrosset skattesats som er 29,76 prosent i 2017 (24 % x 1,24).
 • Avkastning på en VPS-konto følger aksjonærmodellen med oppgrosset skattesats som er 29,76 prosent i 2017 (24 % x 1,24).

Skjermingsfradrag

 • På en aksjesparekonto er forslaget at en får skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget beregnes med bakgrunn i innskudd på aksjesparekontoen, også kontanter.
 • På en VPS-konto får en også skjerming, men ikke på kontanter.
 • På en fondskonto får en ikke skjermingsfradrag.

Stemmerett

 • En VPS-konto gir stemmerett på generalforsamling hvor en er aksjonær.
 • En aksje i en aksjesparekonto anses som eid av den personlige skattyter gir dermed også stemmerett på generalforsamlingen hvor en eier aksjer.
 • En aksje eid gjennom en fondskonto anses eid av forsikringsselskapet og gir derfor ikke en individuell stemmerett.

Innrapportering av opplysninger til skattemyndighetene

 • Den som tilbyr aksjesparekonto har en plikt til å rapportere alle opplysninger til skattemyndighetene.
 • Tilsvarende er det for forsikringsselskapet som tilbyr fondskonto.
 • Også kontofører knyttet til en VPS-konto, vil ha en plikt til å innrapportere opplysninger til skattemyndighetene.

Andre forhold

For å bli klassifisert som en fondskonto (livsforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning) for skatteformål, er det foreslått å øke forsikringselementet til minst 50 prosent. Dette vil i realiteten sette en stopper for etableringer av Fondskonto, både som følge av økte premier og forsikringsselskapers kapitalkrav.

Med nye forenklede og svært fleksible regler i aksjeloven, kan det beste fortsatt være å spare gjennom et ordinært holdingselskap, men da må en fortsatt levere regnskap og ligningspapirer selv.

Forfattere:

Hans Kristian Nygaard, advokat/director, hans.kristian.nygaard@kpmg.no

Fredrik Gule, advokatfullmektig/senior associate, fredrik.gule@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn