Avskjed - krav om erstatning | KPMG | NO
close
Share with your friends

Avskjed - krav om erstatning

Avskjed - krav om erstatning

Butikksjef som ble avskjediget krevde erstatning av tidligere arbeidsgiver for urettmessig avskjed. Arbeidsgiver vant.

1000

Forfatter

Advokatfullmektig/ Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mann i butikk

Butikksjefen i en dagligvarebutikk ble avskjediget fordi arbeidsgiver mente han hadde manipulert omsetningstallene. Manipulasjonen ledet til for høy bonusutbetaling.

Butikksjefen gikk til søksmål mot arbeidsgiveren og krevde erstatning for urettmessig avskjed. Ankesaken ble behandlet av Agder lagmannsrett 3. oktober 2016.

Partene vare enige om at omsetningstallene ble endret 25. desember, og deretter korrigert tilbake 5. januar. Endringen førte til at årsresultatet ble økt med kr. 400 000.

Det sentrale spørsmålet for lagmannsretten var hvorvidt arbeidsgiver hadde tilstrekkelige bevis for at butikksjefen selv hadde endret omsetningstallene. Dersom dette ble ansett bevist, var det ikke tvil om at vilkårene for avskjed var oppfylt.

Ved avskjed er det et skjerpet og strengt sannsynlighetskrav ved bevisvurderingen.

Alle de ansatte i butikken hadde tilgang til å utføre endringen siden de kjente til brukernavn og passord til datasystemet. Arbeidsgiver kunne ikke legge frem ett avgjørende og fellende bevis for at det var butikksjefen selv som hadde utført endringen omsetningen. 

Det forelå imidlertid en rekke omstendigheter som samlet sett oppfylte beviskravet, og retten la blant annet vekt på at endringene var gjort fra en terminal som de øvrige ansatte i butikken ikke benyttet til vanlig, at endringene var utført 1. juledag da butikken var stengt, og at det kun var butikksjefen som hadde noe å tjene på endringen i form av høyere bonusutbetaling. 

Etter en helhetsvurdering kom retten derfor til at det forelå tilstrekkelige bevis for at det var butikksjefen som faktisk hadde utført endringene, og dermed var avskjeden gyldig.

KPMGs kommentarer

Det gjelder et skjerpet beviskrav ved avskjed. Det innebærer at det skal foreligge såkalt kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at den som blir avskjediget, har utført det forholdet han blir avskjediget for.

Saken illustrerer godt de utfordringene det kan være for arbeidsgiver å dokumentere en illojal opptreden fra arbeidstaker.

KPMG Law anbefaler at arbeidsgivere sørger for å ha gode internkontroll-rutiner hvor avvik oppdages og dokumenteres.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn