Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert | KPMG | NO

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse har publisert den oppdaterte veiledningen til pensjonsforutsetninger per 31. august 2016.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit, Bergen

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Den betydelige endringen i rentenivå vil medføre vesentlige endringer i foretakenes pensjonsforpliktelser. Diskonteringsrentene er redusert, noe som isolert sett fører til en økning av pensjonsforpliktelsen. Endringen i lønnsvekst og G-vekst bidrar isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen. Det forventes likevel at nettoeffekten av endringene i pensjonsforutsetningene er en økning av pensjonsforpliktelsen. Norsk Regnskapsstiftelse presiserer viktigheten av at foretaket foretar selvstendige vurderinger basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling, samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Les veiledningen.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn