Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert | KPMG | NO
close
Share with your friends

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse har publisert den oppdaterte veiledningen til pensjonsforutsetninger per 31. august 2016.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit, Bergen

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Den betydelige endringen i rentenivå vil medføre vesentlige endringer i foretakenes pensjonsforpliktelser. Diskonteringsrentene er redusert, noe som isolert sett fører til en økning av pensjonsforpliktelsen. Endringen i lønnsvekst og G-vekst bidrar isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen. Det forventes likevel at nettoeffekten av endringene i pensjonsforutsetningene er en økning av pensjonsforpliktelsen. Norsk Regnskapsstiftelse presiserer viktigheten av at foretaket foretar selvstendige vurderinger basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling, samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Les veiledningen.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn