The Power of Procurement - The Nordics | KPMG | NO

The Power of Procurement - The Nordics

The Power of Procurement - The Nordics

Gode innkjøps- og anskaffelsesordninger er en viktig funksjon for enhver organisasjon. Riktige anskaffelser tilfører verdi på hovedsakelig to måter: For det første gjennom å kutte og eliminere kostnader i forsyningskjeden, som har blitt kritisk for mange nordiske organisasjoner. For det andre bidrar det til å sikre tilgjengeligheten av produkter og tjenester, samt sørge for at kvaliteten er i henhold til sluttbrukerens standarder.

1000

Kontaktperson

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Procurement

I en verden med økt informasjonsdeling, og hvor nye løsninger spres raskere enn noen gang før, vil innkjøp være en viktig driver for å øke konkurransekraften, sikre aksjonærverdier og trygge bunnlinjen. I denne rapporten 'The Power of Procurement – Nordics', har vi sett på hvordan de nordiske organisasjonene utnytter sine innkjøpsfunksjoner for å nå disse målene. Vi har også sett på om hva som kan gjøres for å sikre at innkjøpsfunksjonen blir en verdifull samarbeidspartner.

Funnene i rapporten er basert på en undersøkelse av 154 organisasjoner over hele Norden. Det er den mest omfattende undersøkelsen av nordisk innkjøp til dags dato. Rapporten dekker fire viktige temaer: verdi, risiko, evne og bærekraft. De viktigste funnene er:

 

  • De fleste selskaper kan dra bedre nytte av sine innkjøpere for å best mulig kontrollere innkjøpskostnader. 
  • Mange selskaper dedikerer ikke nok ressurser for risikoplanlegging i verdikjeden.
  • Opplæring reduseres desto mer innkjøpsfunksjonen sentraliseres.
  • Desto mer strategisk innkjøpsfunksjonen er plassert, jo bedre vil organisasjonen både fastsette og kontinuerlig arbeide med verdiskapende mål.       
  • Ved å sammenligne verdien av innkjøp versus verdien av andre markedsmål, vil selskaper kunne illustrere verdien av hva gode innkjøpsordninger innebærer til resten av organisasjoner og andre interessenter.  

Les mer om KPMGs tjenester innen Procurement og Supply Chain Management.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn