Gult kort intet hinder | KPMG | NO
close
Share with your friends

Gult kort intet hinder

Gult kort intet hinder

EU-kommisjonen ville innføre et nytt prinsipp om lik lønn for likt arbeid for utsendte arbeidstakere. Dette var elleve av medlemslandene lite begeistret for og iverksatte "gult kort"-prosedyren. Dette hindret ikke EU-kommisjonen.

1000

Forfatter

Advokat/ Senior Manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

I mars 2016 presenterte EU-kommisjonen et forslag om å revidere reglene om avlønning av utsendte arbeidstakere og foreslo blant annet å gå bort fra minimumslønn og over til et likelønnsprinsipp. Dette ville innebære at de utenlandske arbeidstakerne skulle få lik lønn for samme arbeid som de innenlandske. Avlønningen for de utenlandske arbeidstakere ville da bli mer lik avlønningsprinsippet som gjelder for innleie av arbeidskraft. 

Parlamentene i elleve medlemsland var uenige i forslaget og utstedte en såkalt "gult kort"-prosedyre. De anførte at forslaget var i strid med nærhetsprinsippet i EU.

Når "gult kort"-prosedyren brukes, må kommisjonen revurdere sitt forslag. Den kan enten trekke, endre eller opprettholde det. I prosessen har kommisjonen dialog med de nasjonale parlamentene. 

Etter å gjennomført "gult kort"-prosedyren kunngjorde EU-kommisjonen 20. juli 2016 at de opprettholder forslaget om å endre reglene for utsendte arbeidstakere, herunder innføre et likelønnsprinsipp. Kommisjonen mener at endringen er viktig for å sikre at arbeidstakere som utfører arbeid på samme sted er beskyttet av de samme reglene, herunder også lønn. Det gjenstår imidlertid å se hva som kommer ut av en endring og hva innholdet i likelønnsprinsippet vil bli til slutt. Det er uklart når forslaget blir til regelverk.

De elleve landene som anvendte "gult kort"-prosedyren var, foruten Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Bulgaria og Romania. De mente at deres konkurransefortrinn er lave lønninger. Dermed var vilkårene for å iverksette "gult kort"-prosedyren oppfylt. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn