Airbnb-utleie som virksomhet? | KPMG | NO
close
Share with your friends

Airbnb-utleie som virksomhet?

Airbnb-utleie som virksomhet?

Skattedirektoratet har etter en konkret vurdering kommet til at omfattende korttidsutleie av to leiligheter er å anse som virksomhet for skattyter.

1000

Relatert innhold

Airbnb er for mange en kjent nettbasert tjeneste som tillater registrerte medlemmer å legge ut sine eiendommer for korttidsutleie. Aktøren bestemmer selv prisen og perioden hvor utleieobjektet er tilgjengelig. Tjenesten er særlig populær blant ferierende for både bolig og fritidseiendom som eier ikke kan benytte seg av i den valgte perioden. Dette har også gitt grobunn for investorer som ser det som en mulighet til å få en høyere avkastning på sine objekter ved korttidsleie enn lengre kontrakter.

I den konkrete saken planla innsender å gå til anskaffelse av to leiligheter på mellom 50 og 70 kvm hvor begge har en anskaffelseskostnad på 2,5 millioner. Innsender skulle ikke selv benytte seg av leilighetene, men leie ut begge via airbnb på kontinuerlig basis. Skattedirektoratet skulle ta stilling til om et slikt utleieforhold ville være omfattet av det skatterettslige virksomhetsbegrepet, og hvorvidt utleien var MVA-pliktig. 

Langtidsutleie – grensen for passiv kapitalinntekt

Det følger av ligningspraksis at utleie av opptil fem leiligheter som hovedregel ikke omfattes av virksomhetsbegrepet, og således skattlegges som ordinær kapitalinntekt med 25 prosent. Bakgrunnen er at aktiviteten som kreves ved langtidsutleie er begrenset, slik at den anses som avkastning på passiv kapital.  

Regelmessig korttidsutleie – grensen mot virksomhet

Korttidsutleie skiller seg fra langtidsleie ved at utleieren regelmessig inngår kontrakter med nye leietakere og forestår mer administrasjon av utleieobjektet, herunder annonsering, kundekontakt, nøkkellevering, renhold, m.m.  

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse publisert 16. august 2016, i tråd med innsenders påstand, kommet til at regelmessig korttidsutleie av to leiligheter oppfyller virksomhetskravet grunnet aktiviteten som kreves i form av oppfølgning av utleieobjektene. Som et resultat av virksomheten skal det også beregnes personinntekt av leieinntekten 36,4 % (25 % +11,4 %).

Skattedirektoratet la samtidig til grunn i en veiledende uttalelse at den planlagte utleieaktiviteten normalt ville være avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven §5-5 (1). 

Forfatter:
Marius Aanstad, advokatfullmektig/senior
marius.aanstad@kpmg.no
+47 4063 9551

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn