Ny regnskapslov (delutredning 2) på høring | KPMG | NO

Ny regnskapslov (delutredning 2) på høring

Ny regnskapslov (delutredning 2) på høring

17. august sendte Finansdepartementet Regnskapslovutvalgets delutredning 2 på høring, med høringsfrist 17. november 2016. Vi anbefaler at du engasjerer deg i lovforslaget og sender høringssvar.

1000

Nøkkelkontakt

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Blyanter

Før sommeren la Regnskapslovutvalget frem delutredning 2 til ny regnskapslov. Regnskapslovutvalgets første delutredningen (NOU 2015: 10) ble avgitt i juni 2015 og den inneholdt forslag til ny regnskapslov som gjennomfører EUs nye regnskapsdirektiv. Den andre delutredningen (NOU 2016: 11) tar for seg en rekke enkelttemaer som utfyller dette lovforslaget. KPMGs Elisabet Ekberg, partner ved Bergenskontoret, har vært en av medlemmene i Regnskapslovutvalget, og du kan lese mer om delutredning 2 her. KPMG arrangerer kurs i september – invitasjon kommer om
kort tid.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn