Eiendomsutviklingsdagene - Fremtid og bærekraft | KPMG | NO
close
Share with your friends

Fremtid og bærekraft – nøkkelord for Eiendomsutviklingsdagene

Eiendomsutviklingsdagene - Fremtid og bærekraft

KPMG er i år sponsor av Eiendomsutviklingsdagene, en konferanse hvor eiendomsbransjen møtes for å se på hvordan vi får en fremtidsrettet, bærekraftig og kvalitativ byutvikling.

1000

Kontaktpersoner

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Lars Erik Larsson (t.v) og Jan Ove Fredlund

Lars Erik Larsson (t.v) og Jan Ove Fredlund er begge advokater i KPMG Law, og jobber spesielt mye med eiendomsbransjen.

- Aktørene som jobber i denne bransjen opplever mange komplekse problemstillinger, både av juridisk, skatte- og avgiftsmessig samt trygderettslig art, sier Jan Ove Fredlund, partner og advokat i KPMG Law, og ansvarlig for KPMGs sponsorat på konferansen.

Planlegging er essensielt

Endringer med virkning for hele eiendomsbransjen skjer veldig raskt i dag, for
eksempel innen skatt og avgift. Dette stiller krav til utviklingsprosjekter og
gjennomføringen av disse. God planlegging og forberedelser vil kunne ha stor betydning for sluttresultatet, og med tanke på de løpende endringer som skjer kan man ikke bare legge til grunn at prosjektet kan gjennomføres på lik linje som tidligere prosjekter. I større grad enn tidligere har derfor god planlegging og forberedelser blitt en ferskvare. Tidspunkt for gjennomføring - og måten man organiserer et prosjekt på - vil for eksempel kunne påvirke både fradragsretten og tidspunktet for fradragsføring av inngående merverdiavgift. 

Utenlandske investorer og ulike aktører

Utenlandske aktører som kjøper opp eiendom er også noe vi ser mer av. De store utenlandske prosjektene har ofte utenlandsk kapital i ryggen. Utenlandske investorer stod bak opp mot 45 prosent av alle kjøp av norsk næringseiendom i fjor, noe som har betydning også ved salg av utviklingsprosjekter.

- Et annet forhold som har betydning ved eiendomsutvikling er aktørenes ambisjoner; noen aktører tenker kortsiktig gevinst på investeringen, mens andre tenker langsiktig kontantstrøm. Dette gir ulike problemstillinger, herunder hva gjelder organisering av prosjektet, sier Lars Erik Larsson, advokat i KPMG Law ved Sørlandet.

Avtaler og due diligence

Gode og gjennomtenkte avtaler med samarbeidspartnere i prosjektet, herunder eventuelle medinvestorer, entreprenører og andre, er svært viktig. Det kan være store forskjeller i forutsetninger og tilnærminger til prosjektet mellom aktører av ulik størrelse, og avtalene bør skreddersys i hvert tilfelle.

- De store selskapene har eksempelvis gjerne en lang tidshorisont på sine investeringer, mens mindre selskaper ofte ønsker en noe raskere prosess mot realisering, fortsetter Larsson. Dette innebærer at man i utviklingsprosjekter som skjer i samarbeid mellom aktører av ulik størrelse bør ha gode og gjennomtenkte avtalebestemmelser mellom partene med tanke på tidspunkt for utbygging, realisering, finansiering etc.

Due diligence knyttet til leverandører i utviklingsprosjekter er også noe flere bør vurdere å gjennomføre, da det er stor risiko knyttet til å velge
samarbeidspartnere som for eksempel har en dårlig kredittvurdering,
understreker KPMG-advokatene.

KPMGs eksperter på konferansen

Jan Ove Fredlund
jan.ove.fredlund@kpmg.no
+47 4063 9088

Lars Egill Olavesen
lars.egill.olavesen@kpmg.no
+47 4063 9124

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn