Oljeindustriens ubejublede helter | KPMG | NO

Oljeindustriens ubejublede helter

Oljeindustriens ubejublede helter

Skillet mellom oljeselskaper og oljeserviceselskaper har blitt stadig større. Nå bør mange av dem jobbe tettere sammen, ellers vil de neppe klare å få produksjonskostnadene ned til et nivå hvor de igjen er konkurransedyktige.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Oljefelt om kvelden

Over tid har oljeselskapene i økende grad blitt forvaltere av porteføljer, på trygg avstand fra den virkelige jobben forbundet med å drifte feltene de eier.

Mer komplekse løsninger

Her er det altså at oljeserviceselskapene har funnet sin nisje, det er de som får møkk på hendene og tar de tunge løftene. The Economist har kalt dem "oljeindustriens ubejublede helter" ("Unsung workhorses"), og de har ledet an både på å gjøre selve jobben og på å skape innovasjon i bransjen.

Deres innsats på drift er avgjørende, og deres grep om teknologiske løsninger har gjort det mulig for små og store oljeselskaper å håndtere mye mer komplekse prosjekter enn de ellers ville ha gjort. Internasjonale oljeselskaper har også blitt mer avhengig av oljeserviceselskaper over tid, og i økende grad fulgt en outsourcing-modell.

Mens oljeserviceselskapene vokser inn i denne rollen, må de også håndtere mer risiko. Skillet mellom de to sidene av industrien eksisterer fortsatt, selv om det finnes noen få eksempler på blandingsmodeller.

Lav oljepris skaper utfordringer

Lav oljepris skaper nå betydelige utfordringer for hele bransjen. Oljeselskapene har presset tungt på leverandørene for å kutte kostnader, som igjen har redusert marginene. Dette treffer servicesektoren hardt gjennom redusert kapasitetsutnyttelse og lavere priser, noe som igjen fører til nedbemanning i servicebedriftene.

Men hvis oljeselskapene bare ser oljeserviceselskapene som en handelsvare de kan holde på armlengdes avstand, vil de ikke få nytte av serviceleverandørenes kompetanse på konkrete prosjekter. Vi mener at operatørene fremover blir mer avhengig av at serviceselskapene finner teknologiske løsninger for å utvinne olje billigere, slik de også gjorde det da oljeprisene falt på 1990-tallet. Den største teknologiske utfordringen blir å finne riktig miks av teknologi for å kutte kostnadene.

I samme båt

Oljeserviceselskapene og eierne av oljefeltene er i samme båt, så dagens lave oljepris kan skape fart i utviklingen av nye driftsmodeller og lede inn i nye partnerskap der risikoen kan deles og prosjektlevering optimaliseres gjennom hele oljefeltenes forventede levetid.

Det har vært en trend i sektoren mot at operatørene kjøper mer integrerte tjenester, noe som trolig vil bidra til en konsolidering i tjenestesektoren når større og mer dynamiske serviceselskaper fortsetter å bygge evner og kompetanse over et bredere spekter av aktiviteter. Dette vil igjen gjøre dem bedre rustet til å støtte nye partnerskap og nye driftsmodeller med både nasjonale og internasjonale oljeselskaper, samt med uavhengige E&P-selskaper som kan løse kostnadsproblemer innen bransjen.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn