KPMG lanserer Global Strategy Group | KPMG | NO

KPMG lanserer Global Strategy Group

KPMG lanserer Global Strategy Group

Akselererende endringer i bransjer og industrier medfører trusler, men også muligheter - blant annet i form av nye markeder, teknologier og atferd. For å bistå våre kunder enda bedre samler KPMG alle strategitjenester under Global Strategy Group.

1000

Kontakt

Relatert innhold

- Dagens forretningsmodeller får stadig kortere levetid. Selskaper investerer ikke lenger i de langsiktige strategier, men heller strategier som er smidige og raske. Nye teknologier, volatilitet, reguleringer, globalisering og forbrukeradferd og –holdninger tvinger virksomheter til å oppdatere sine strategier for å øke mulighetsrom, hurtighet og reaksjonsevne. De som får dette best til kommer til å vinne, sier Lars Thurmann-Moe, partner og leder av Global Strategy Group (GSG) i Norge.

Operasjonell erfaring

En nøkkelfaktor Thurmann-Moe trekker frem for å oppnå suksess er god operasjonell innsikt.

- God operasjonell innsikt er vesentlig for å klare å utforme og implementere en strategi. Vi har sterk operasjonell innsikt i en rekke sektorer og kan støtte virksomheter gjennom hele verdikjeden. Vi er opptatte av å kunne ta selskapet fra innovasjon til resultat – og i det ligger det at vi bistår dem hele veien, sier han.

Mer enn strategi

Strategi skal ikke bare utvikles og etableres, men må også testes og implementeres. Selskapene må ha robuste og samtidig fleksible forretnings- og driftsmodeller, som gjør at de kan snu seg raskt og komme inn i nye markeder med nye produkter og tjenester.

I et marked i rask endring må innovasjon og teknologiutvikling derfor være i strategisk fokus.

- Med riktig kompetanse og fokus klarer de fleste å omstille seg selv om rammebetingelsene endrer seg på kort tid. Eksempelvis innen oljeservice har mange selskaper investert i tung produksjonskapasitet som på kort tid har gått fra være viktige aktiva til å bli en stor operativ og finansiell utfordring. Rask markedstilpasning sammen med innovasjon vil eksempelvis kunne omstille virksomheten til andre sektorer, sier Thurmann-Moe.

Start-ups

KPMG jobber også med start-ups, og har gunstige ordninger for å hjelpe slike virksomheter i startfasen.

- Vi hjelper blant annet med å lage solide business case, og bistår gjerne helt fra idé til gjennomføring. Vi har nylig bistått et selskap innen bioteknologi med å skaffe investorer, forteller Thurmann-Moe.

Besøk Global Strategy Groups sider her.

Fakta om Global Strategy Group (GSG)

GSG er en global organisasjon som opererer på tvers av KPMG i 35 land. GSG har over 1.000 medarbeidere med strategiutvikling og -implementering som fagfelt. I Norden er vi i dag 60 strategikonsulenter som samarbeider på tvers av landegrensene for å skape verdi for kundene. Gjennom det globale samarbeidet i GSG bidrar KPMG med strategisk innsikt, ideer, kunnskap, thought leadership og mennesker med potensial til å skape innovative finansielle-, forretnings- og driftsmodeller.

Global Strategy Group arbeider med en stor bredde av organisasjoner i privat, offentlig, og frivillig sektor. Våre strategitjenester fokuserer på fire hovedområder:

  • Deal strategy: bistand i forbindelse med strategiske investeringer og transaksjoner inkludert kommersiell, operasjonell og strategisk due diligence samt integrasjonsrådgivning.
  • Growth strategy: vi utvikler vekststrategier, bistår med markedsstudier og hjelper våre kunder med tilgang til nye inntektsområder og i å kommersialisere innovative tjenester.
  • Operating Strategy & Cost: vi rådgir kunder om strategiske driftsrelaterte problemstillinger gjennom verdikjeden, fra identifisering av effektivitetsforbedringer tvers gjennom til design av operative organisasjonsmodeller.
  • Enterprise Wide Transformation: vi utfordrer og skaper helhetlige strategier på porteføljenivå og bistår kundene i strategiimplementeringen. 

© 2018 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn