Er du klar for å rapportere skatteinformasjon til USA og EU?

Er du klar for AEOI?

Norske finansinstitusjoner har kort tid på seg til å oppfylle delvis vage internasjonale regelverk for automatisk utveksling av skatteinformasjon (spesielt FATCA og CRS). Dersom institusjonen driver virksomheter i flere land, øker arbeidet betydelig. KPMGs løsninger kan bidra til å gjøre utfordringen håndterlig.

Relatert innhold

Norske finansinstitusjoner har det travelt med FATCA og CRS

Myndigheter over store deler av verden har vedtatt nye regler og satt i gang flere initiativer for å motarbeide skatteunndragelser. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og CRS (Common Reporting Standard) er to globale initiativer. Sammen defineres de som AEOI – Automatic Exchange of Information, og slik automatisert informasjonsutveksling pålegger finansinstitusjoner et betydelig ansvar til å identifisere og rapportere på kunders skattemessige formue.

Men selv om de ulike landenes myndigheter har satt ambisiøse
tidsrammer for implementering, er det lite veiledning tilgjengelig. Det er dessuten individuelle forskjeller mellom FATCA og CRS som skaper ekstra utfordring for institusjonene, kravene til rapportering på de ulike regelverkene kan variere sterkt mellom ulike land, og i tillegg faller rapporteringsfristene gjerne på forskjellige datoer.

Alt dette fører til at multinasjonale foretak behøver inngående
kjennskap til hvordan FATCA og CRS reguleres i ulike jurisdiksjoner for å
forsikre seg om at de etterlever alle relevante regelverk. Dette skaper
usikkerhet for institusjonene, og flere selskaper vet fortsatt ikke hvordan de
skal forholde seg til implementeringen av FATCA/CRS. Først og fremst må institusjonene identifisere på hvilken måte de selv omfattes av regelverket. Det kan være forskjellig i ulike jurisdiksjoner.

KPMG har utviklet flere tjenester for å gjøre det enklere for virksomheter å etterleve disse regelverkene, uansett hvor de opererer. Våre verktøy er en blanding av teknologibaserte tjenester, teknisk skatterådgivning, opplæring og prosessplanlegging.

Vi har videre satt sammen et internasjonalt team av svært erfarne fagfolk med bakgrunn fra regulatoriske myndigheter, skattemyndigheter og finans, samt tidligere ansatte i OECD og hos amerikanske skattemyndigheter. Flere av dem har bidratt under utarbeidelsen av FATCA/CRS-lovgivningen. 

KPMG kan bistå med:

 • Analyse & konsekvensutredning: Hvordan omfattes ditt selskap av regelverket? 
 • Å utarbeide Policy- og prosedyredokumenter
 • GAP-analyse
 • Kundegjennomgang: Søk i kundefiler etter indisier på hvor kundene er skattepliktig
 • Regulatorisk analyse
 • Utfylling av skjemaer (f.eks W8 BEN-E)
 • Internrevisjon
 • Kurs og opplæring

FAKTA:

 • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et sett av regler som pålegger banker og finansinstitusjoner utenfor ISA å innhente informasjon om, og søke etter indisier som kan tilsi, om en person er skattepliktig til USA.
 • Common Reporting Standard (CRS) er en global standard utarbeidet for å motarbeide skatteunndragelse gjennom automatisk utveksling av skatteinformasjon på tvers av land.
 • CRS bygger på de samme prinsippene som FATCA, men i dette tilfellet er avtalen en multilateral avtale som innebærer en standardisering av skatterapportering på tvers av landegrenser.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.