Innføring og utvikling av SAF-T i Norge

Innføring og utvikling av SAF-T i Norge

Med virkning fra 1. januar 2017 vil det bli obligatorisk å bruke SAF-T i Norge, dvs. krav til standard filformat for eksport og utlevering av ulike typer data for regnskapstransaksjoner ved bruk av XML-format. Som ledd i dette, vil det bli innført SAF-T standard MVA-koder.

Kontaktperson

Advokat/ Director

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Systemfoldere

Innføringen av SAF-T i Norge er særlig interessant for utviklere og selgere av programvare til bruk i regnskapsføring, kassasystem mv. som må inkludere en funksjon for eksport av SAF-T finansiell data i sin programvare. Altinn vil bli utviklet slik at SAF-T data kan mottas og kontrolleres.

Det forventes at systemleverandører utvikler løsninger knyttet til de enkelte systemer. Brukerne, regnskapsførere og bokføringspliktige, vil i utgangspunktet ikke merke innføringen av dette utover at det kommer en ny opsjon eller knapp "SAF-T" i regnskapssystemet som benyttes.

Første versjon av SAF-T Financial er begrenset

Det fremkommer i artikkel fra skatteetaten av 29. april i år at den første versjonen av SAF-T Financial er begrenset til å omfatte konto-, leverandør- og kundespesifikasjonen. Imidlertid ser man for seg at det i fremtiden vil inkludere kildedokumenter som detaljert fakturadata og varebevegelse. Dessuten vil det bli innført elementer som skal støtte dette som et system for flytting av data mellom ulik regnskapsprogramvare, f. eks. når en næringsdrivende bytter regnskapssystem.

I forbindelse med nytt regelverk for kassaapparat og kassasystem er det også under utvikling et SAF-T kassaapparat som omfatter journaldata fra elektronisk kontantregistersystem. Det har allerede kommet XML-skjemadefinisjon mv. tilknyttet dette.

Ulike formål med SAF-T Financial

Formålet med SAF-T Financial data format er ifølge artikkelen fra skatteetaten å tjene som et:

  • Eksportformat for regnskapsdata etter anmodning fra norske skattemyndigheter, revisorer, og andre.
  • Arkivformat for nødvendig regnskapsdata for de som er forpliktet til å oppbevare regnskap med materiale etter bokføringsregelverket.
  • Format for flytting av data ved endring av regnskapsprogramvare.
  • Format for flytting av data fra regnskapsprogramvare til andre økonomisystem.

Dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift vil endre navn og utforming fra 1. januar 2017 til "Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring". I artikkel av 29. april i år har skatteetaten presentert SAF-T standard MVA koder med veiledende beskrivelse som passer til den nye meldingen.

Skatteetaten kan be om opplysninger i SAF-T format tilbake i tid

SAF-T formatet vil bli obligatorisk ved utlevering av konto-, leverandør-, og kundespesifikasjon i forbindelse med bokettersyn fra og med 1. januar 2017. For øvrig vil det bli krav om å sende data i SAF-T formatet ved innlevering av ovennevnte skattemelding merverdiavgift, dvs. fra og med 1. termin 2017 med innleveringsfrist 10. april 2017.

Hvis det blir teknisk mulig, vil skatteetaten kunne be om opplysninger i SAF-T format tilbake i tid. Det er sendt forslag til forskrifter til Finansdepartementet som sannsynligvis vil komme ut på høring innen kort tid.

Oppdateringer tilknyttet utviklingen og innføringen av SAF-T vil være tilgjengelig på Skatteetatens nettsider.

Karv til leverandører av regnskapssystem og økonomisystem

Ovennevnte innebærer at det vil bli innført nærmere krav til overføring av finansiell data og regnskapsdata. I første omgang vil det være aktuelt for norske og utenlandske leverandører av regnskapssystem og økonomisystem å sikre at systemene får en funksjon for overføring av data med en form som tilfredsstiller de krav skatteetaten/ Altinn vil stille for mottak og kontroll av regnskapsopplysninger.

Relevante artikler:

Kan din bedrift levere på SAF-T?

Forslag til endringer i bokføringsforskriften mv.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.