Serbia - Fastsatte armlengdes renter | KPMG | NO
close
Share with your friends

Serbia - Fastsatte armlengdes renter for finansielle transaksjoner

Serbia - Fastsatte armlengdes renter

Finansdepartementet i Serbia har nylig publisert en oppdatert liste over rentesatser som antas å være i tråd med armlengdeprinsippet.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Bøker

Ved dokumentasjon av finansielle transaksjoner har skatteyterne i Serbia valgmuligheten mellom å benytte fastsatte rentesatser som antas å være armlengdes eller å benytte en av metodene for internprising anbefalt i OECDs retningslinjer. Finansdepartementet i Serbia har nylig publisert en oppdatert liste over rentesatser som antas å være i tråd med armlengdeprinsippet.

De fastsatte rentesatsene gjelder fra 20. februar 2016.

Mer om de fastsatte satsene - Serbia: Arm`s lenght interest rates for related-party financing (2015-2016)

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn