Tvisteløsningsmekanismer for å unngå dobbeltbeskatning | KPMG | NO
close
Share with your friends

Tvisteløsningsmekanismer for å unngå dobbeltbeskatning

Tvisteløsningsmekanismer for å unngå dobbeltbeskatning

EU-kommisjonen har lagt frem et høringsnotat for å forbedre tvisteløsningsmekanismene mellom medlemsstatene i tilfeller hvor skattyter er gjenstand for dobbeltbeskatning innenfor EU.

1000

Relatert innhold

Mennesker

Høringsnotatet er et steg på veien mot innføringen av handlingsplanen for en rettferdig og effektiv selskapsbeskatning innenfor EU. Her peker kommisjonen blant annet på at dobbeltbeskatning kan være en hindring for selskaper som opererer i flere medlemsstater, og således får en negativ innvirkning på grenseoverskridende investeringer. Bakgrunnen for høringsnotat er å forbedre tvisteløsningsmekanisme i dobbeltbeskatningstilfelle.

Formålet er å skape et mer attraktivt og investorvennlig klima i en tid hvor økende fokus på ulovlig skatteplanlegging kan føre til økt tvistenivå mellom statene. EU-kommisjonen peker spesielt på fire områder hvor det ønskes innspill:

  • Viktigheten av å eliminere dobbeltbeskatning for selskaper som driver grenseoverskridende virksomhet
  • Virkningen av effektive tvisteløsningsmekanismer for selskapet etablert innenfor EU
  • Hvordan de nåværende tvisteløsningsmekanismene kan forbedres
  • Forslagene som presenteres i høringsnotatet.

Fristen for å komme med høringsinnspill er satt til 10. mai.


Høringsnotat kan leses her.


Forfattere

Ørjan Ravna Rørmoen, advokatfullmektig/ manager
orjan.ravna.rormoen@kpmg.no
+47 4063 9421

Anders Myhr Ekern, advokat/ manager
anders.ekern@kpmg.no
+47 4063 9047 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn