Prinsipputtalelse om skattereglene for drikkepenger | KPMG | NO
close
Share with your friends

Skattereglene for drikkepenger – arbeidsgivers forpliktelser

Prinsipputtalelse om skattereglene for drikkepenger

Skattedirektoratet har den 11. Januar 2016 avgitt en prinsipputtalelse om skattereglene for drikkepenger.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Senior Manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Forretningsfolk

Bakgrunnen for uttalelsen er at skatteetaten har mottatt en rekke henvendelser med spørsmål om arbeidsgiver plikter å lønnsinnberette, foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av drikkepenger for både prosentlønnet og fastlønnet personale.

Ut fra en tolkning av dagens regelverk og praksis legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgiver kun er forpliktet til å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og lønnsinnberette drikkepenger for prosentlønnet personale. Arbeidsgiver må legge til én prosent av den delen av omsetningen som vedkommende innkasserer betaling for. For fastlønnede har arbeidsgiver ingen plikt til lønnsinnberetning, forskuddstrekk eller beregning av arbeidsgiveravgift. Det gjøres oppmerksom på at regelverket er under utredning og at det derfor kan komme endringer.

Les prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet her


Forfattere av artikkelen:

Asil Al-Toma, advokatfullmektig/ manager
asil.al-toma@kpmg.no
+47 4063 9573

Håkon Rakkenes, advokat/ senior manager
hakon.rakkenes@kpmg.no
+47 4063 9242

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn