Skattedirektoratet endrer praksis | KPMG | NO
close
Share with your friends

Skattedirektoratet endrer praksis

Skattedirektoratet endrer praksis

Skattedirektoratet endrer praksis fra og med 2016 ved dispensasjoner fra plikten til å foreta forskuddstrekk i styrehonorarer etc. til advokater. Dispensasjoner skattebetalingsforskriften § 5-6-40 vil ikke lenger gjelder styrehonorarer etc. til ansatte advokater i advokatfirmaer.

1000

Relatert innhold

Team som ror

Skattedirektoratet kan etter søknad gi helt eller delvis fritak fra plikten til å foreta forskuddstrekk i vederlag for enkelte tjenesteytelser når trekk vil være praktisk vanskelig å gjennomføre. Skattedirektoratet har tidligere gitt individuelle dispensasjoner fra trekkplikten i styrehonorarer, godtgjørelser som medlem av representantskap, utvalg, honorarer som voldgiftsdommer o.l. til partnere og/eller ansatte advokater i advokatfirmaer der det ville medføre regnskapsmessige komplikasjoner for advokatfirmaet.

Denne praksisen er nå endret slik at dispensasjoner ikke lenger gjelder styrehonorarer etc. til ansatte advokater i advokatfirmaer. Det vil kun gis fritak fra plikten til forskuddstrekk i styrehonorarer etc. til partnere i advokatfirmaer.
 

Prinsipputtalelsen fra skattedirektoratet finner du her.


Forfattere av artikkelen:

Asil Al-Toma, advokatfullmektig/ manager
asil.al-toma@kpmg.no
+47 4063 9573

Håkon Rakkenes, advokat/ senior manager
hakon.rakkenes@kpmg.no
+47 4063 9242

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn