Romania – Nye retningslinjer | KPMG | NO
close
Share with your friends

Romania – Nye retningslinjer knyttet til internprisingsdokumentasjon

Romania – Nye retningslinjer

Romania har nylig utgitt nye retningslinjer for utarbeidelse og krav til internprisingsdokumentasjon.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Papirer og mennesker

Av retningslinjene følger det blant annet en beskrivelse av hvilke skatteytere som er forpliktet til å utarbeide internprisingsinformasjon og når internprisingsdokumentasjon skal fremlegges for skattemyndighetene.

Fristen for innlevering av internprisingsdokumentasjon varierer fra 10 til 60 dager fra det tidspunktet skattemyndighetene forespør dokumentasjonen. Dersom internprisingsdokumentasjonen ikke er innlevert innen fristen eller er mangelfull har skattemyndighetene hjemmel til å foreta en justering av de internprisene som ikke er dokumentert å være i overensstemmelse med armlengdeprinsippet.


Important changes in Romanian transfer pricing legislation
.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn