Reisen mellom cybersikkerhet og trusler

Reisen mellom cybersikkerhet og trusler

Sjefen for KPMGs norske cybersatsning, Hasse Kristiansen, bringer med seg erfaring og en faglig tyngde som få andre kan vise til. Målet hans er å sette trusseletterretning på kartet hos flere norske virksomheter.

Relatert innhold

Hasse Kristiansen sittende i stol

Hasse vokste opp med foreldre som begge jobbet i Etterretningstjenesten. At han søkte jobb samme sted etter endt befalsskole for Marinen, var derfor et helt naturlig valg. Det ble startpunktet for det som har blitt en begivenhetsrik og langt over gjennomsnittet spennende karriere innenfor sikkerhet og etterretning, en karriere som har ført ham til KPMG.  

Sikkerhet i ryggmargen

Hasse har hatt en lang og variert tjeneste i Etterretningstjenesten, blant annet som ansvarlig for informasjonssikkerhet og programleder innenfor teknologiområdet. Hasse ble i Forsvaret i 18 år før han ble lokket over i konsulentbransjen.

- Forsvaret har alltid hatt høyt fokus på informasjonssikkerhet og det har gitt meg erfaring, kompetanse og innsikt som gjør at jeg står stødig når det stormer som verst, forteller han. 

Konsulentspire

Selv om overgangen til konsulentselskapet EY var stor, ble det flere lærerike år med etablering og utvikling av strategi og tjenester for informasjonssikkerhet i Norge og resten av Norden.

- Det var en interessant reise som startet på et tidspunkt hvor norske virksomheter bare så vidt hadde begynt å lese nyheter om cyberkriminalitet og sikkerhetstrusler, forklarer Hasse.

Etter fem år meldte behovet seg for å bidra med utvikling av fagområdet, men samtidig være i frontlinjen og håndtere de daglige sikkerhetsutfordringene. Han ble CISO hos betalingsformidleren Nets, et selskap med svært høye ambisjoner for informasjonssikkerhet.

- Jobben som leder for informasjonssikkerhetsavdeling i Nets var en balansekunst. Jeg fikk mandat og ressurser til å bygge opp en nordisk sikkerhetsorganisasjon, samtidig som vi måtte håndtere den daglige sikkerheten i en kompleks portefølje og beskytte oss mot mange krevende trusselaktører, forteller Hasse. 

Viktig cybersatsning

I starten av 2015 startet Hasse Kristiansen som partner og ny leder for KPMGs norske cybersatsning.

Cybersjefen legger nå puslebrikkene for det som blir et høyt kvalifisert team
som skal gjøre KPMG Norge til en nøkkelaktør på området.

- Min viktigste jobb er å dyrke frem nye sikkerhetseksperter og sørge for at KPMG blir det åpenbare valget når norske sikkerhetsorganisasjoner trenger strategisk og operasjonell bistand.

- Cybersikkerhet er et stort og mangfoldig fagområde, men for oss i KPMG handler det om å gi god støtte og rådgivning til beslutningstakere innenfor sikkerhetsområdets mange disipliner. De må vite hvor sikkerhetsnivået i organisasjonen skal plasseres i forhold til risikobildet, og det krever blant annet økt og god trusseletterretning.

- Vi skal bistå dem med å ta riktige og viktige beslutninger for virksomhetens
sikkerhet, forklarer han. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMGs nye digitale plattform