New Zealand – Implementerer AEOI | KPMG | NO
close
Share with your friends

New Zealand – Implementerer AEOI og automatisk utveksling av internprisingsavgjørelser

New Zealand – Implementerer AEOI

I februar 2016 publiserte skattemyndighetene på New Zealand et forslag om implementering av automatisk utveksling av finansiell informasjon. Forslaget er bygget på den amerikanske FATCA modellen og er i tråd med OECDs BEPS-prosjekt.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Sauer

I oktober 2014 annonserte regjeringen i på New Zealand at de kom til å ta del i Implementing Automatic Exchange of Information ("AEOI"). Nå har skattemyndighetene publisert et forslag om implementering av AEOI. Forslaget innebærer en forpliktelse for finansielle institusjoner på New Zealand til å rapportere utenlandske kontoholdere til skattemyndighetene. Opplysningene vil bli delt mellom de landene som deltar i AEOI. I dag er totalt 97 land i en del av AEOI.

Det er foreslått at reglene vil trå i kraft 1. juli 2017, med første rapportering i 2018.

I tillegg har skattemyndighetene bekreftet at de vil delta i en ordning om automatisk utveksling av blant annet internprisingsavgjørelser. Utvekslingen vil være begrenset til de landene som har signert skatteavtaler med New Zealand. I dag har New Zealand inngått over 50 skatteavtaler og informasjonsutvekslingsavtaler.

Forslaget innebærer at utenlandske skattemyndigheter kan få tilgang på forretningshemmeligheter og annen kommersiell informasjon som fremgår av rettsavgjørelsene (rulings). Etter vårt syn er dette egnet til å påvirke skattyternes prosessvillighet. Hovedbekymringen knyttet til forslaget er hvordan andre jurisdiksjoner vil behandle den sensitive informasjonen.

Mer informasjon om forslaget: Automatic exchange: account information and tax rulings

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn