Momsfritak for elektroniske nyheter | KPMG | NO
close
Share with your friends

Momsfritak for elektroniske nyheter

Momsfritak for elektroniske nyheter

Det nye fritaket for elektroniske nyheter trådte i kraft 1. mars.

1000

Relatert innhold

Mann med tablet

Endringen er tatt inn i merverdiavgiftsloven, i en ny § 6-2. Bestemmelsen fritar elektroniske nyhetstjenester. Hva som ligger i dette er presisert i forskriften, og fritaket gjelder tjenester som:

a) i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff

b) er rettet mot allmennheten

c) har en ansvarlig redaktør

d) publiseres ukentlig eller oftere

Som vi ser, er unntaket klart rettet mot elektroniske aviser og lignende. Øvrige publikasjoner som fagnettsteder, blogger og lignende vil som utgangspunkt ikke falle inn under fritaket.

Ettersom fritaket bygger på en godkjenning fra ESA, er det videre grunn til å tro at det vil bli praktisert strengt, og at medier som ikke klart faller inn under definisjonen vil holdes utenfor.

Ytterligere informasjon på Skatteetatens sider


Forfatter av artikkelen:

Hans Martin Asheim, advokat/ manager
hans.martin.asheim@kpmg.no
+47 4063 9631
 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn