Cybersikkerhet

Cybersikkerhet

Moderne teknologi og digitalisering av forretningsprosesser blir viktigere og viktigere.

Moderne teknologi og digitalisering av forretningsprosesser blir viktigere og viktigere.

Moderne teknologi og digitalisering av forretningsprosesser er en forutsetning for alle foretak som vil prøve seg i nye markeder eller investere i omfattende modernisering. Men riset bak speilet er økt eksponering mot et stort og økende antall cybertrusler.

FRIHET – en ny tilnærming til cybersikkerhet

Ta kontakt

KPMGs nye digitale plattform

KPMGs nye digitale plattform

KPMG og CCIS inngår strategisk samarbeid

KPMG og CCIS inngår strategisk samarbeid

KPMG har inngått en strategisk og langsiktig avtale med CCIS og blir en sentral bidragsyter i forskningssenterets arbeid.

Cyber Security - den ukjente sfæren

Cyber Security - den ukjente sfæren

- Alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, bør ha et forhold til cybersikkerhet, sier Martiradonna.

Cybertrusselen stjeler topplederes nattesøvn

En av fem toppledere oppgir cybersikkerhet som sin aller største bekymring.

 
Les mer

Å være forberedt på det uventede

Cyberkriminalitet og sikkerhetsbrudd er en av våre største og mest uforutsigbare trusler.

 
Les mer

Den største sikkerhetstrusselen kommer innenfra

95 prosent av alle sikkerhetshendelser forårsakes av menneskelige feil.

 
Les mer

Digitalisering – forstår vi risikobildet?

Digitalisering av samfunnet skaper hele tiden nye verdier og utviklingsmuligheter.

 
Les mer