Cybersikkerhet i energibransjen | KPMG | NO

Cybersikkerhet i energibransjen

Cybersikkerhet i energibransjen

Som en del av KPMGs globale topplederundersøkelse, CEO Outlook Survey, har ledere i energisektoren blitt intervjuet om dagens situasjon og forventninger til fremtiden når det kommer til cybersikkerhet og teknologi. Undersøkelsen viser at energiledere føler seg mer forberedt og trygge på organisasjonen evne til å håndtere cybertrusselen enn ledere i mange andre sektorer.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Vindmøller

En av årsakene kan være at energiindustrien har vært en høyaktuell målskive for cyberangrep de siste 5-10 årene, og at aktørene derfor er mer modne og har kommet lenger enn eksempelvis byggebransjen, detaljhandelen og
transportindustrien.

Vi ser imidlertid en interessant dynamikk mellom nivået på virksomhetens risikoforståelse, modenhet og investeringer i cybersikkerhet. De med størst forståelse har gjerne vært utsatt for alvorlige hendelser, og har derfor fått på plass de mest modne sikkerhetsmekanismene og gjør kontinuerlige investeringer på området. De forstår at det å oppnå en optimal sikkerhet vil ta mange år og kreve fortløpende investeringer, og at selv om de har en god posisjon, vil vedvarende sikkerhetsarbeid være påkrevd for å opprettholde denne posisjonen.

Cyberlandskapet er i kontinuerlig endring. Energisektoren står overfor nye trusler som sikkerhetsavdelingene ikke tidligere har hatt kjennskap til – kritisk produksjonsutstyr blir direkte kompromittert og kontrollsystemene som styrer disse er i sterk utvikling og bidrar til kostnadsreduksjoner og effektivisering gjennom konsolidere IT- og ingeniørtjenester.

De mer modne selskapene ser også på muligheten for å øke effektivitet gjennom å ta i bruk sofistikert dataanalyse i sin dataproduksjon. Resultatet er at driftssystemer og selskapssystemer deler infrastruktur og kontrollsystemer integreres i selskapenes intranett eller mot internett. Slik blir de eksponert for tidligere skjulte sårbarheter i produksjonen, noe som kan ha umiddelbar innvirkning på drift, sikkerhet og miljø. Selskapene må ha kompetansen til å identifisere og håndtere risikoen – noe som medfører kostnader utover et allerede strukket budsjett for cybersikkerhet. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn