Vil endre reglene for dagpenger og utdanning | KPMG | NO
close
Share with your friends

Vil endre reglene for dagpenger og utdanning

Vil endre reglene for dagpenger og utdanning

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på at arbeidstakere som er blitt permittert, mister retten til dagpenger hvis de velger å fullføre utdanning de har påbegynt mens de arbeidet. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår nå å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å fullføre en påbegynt utdanning.

1000

Forfatter

Kontakt

Relatert innhold

Dagpenger og utdanning - forretningsfolk

Hovedregelen er at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning. Dagpengene skal gi midlertidig inntektssikring for reelle arbeidssøkere, ikke finansiere utdanning. Regelverket fremstår for rigid og firkantet og slår urimelig ut for arbeidstakere som er blitt permittert og i utdanning.

Særlig i oljebransjen ser man nå at mange blir permitterte eller arbeidsledige. Arbeids- og sosialministeren sier nå at det er ekstra viktig at de som etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke hindres, men heies frem og oppmuntres til dette.

Som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet, foreslår arbeids- og sosialministeren nå tre konkrete endringer:

  • Justere vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid. Blant annet å tillate utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester.
  • Utvidet mulighet for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen.
  • Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder.

Les mer om hva forslagene innebærer.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn