Sør Afrika – Lovforslag om internprisingsdokumentasjon | KPMG | NO
close
Share with your friends

Sør Afrika – Lovforslag om internprisingsdokumentasjon

Sør Afrika – Lovforslag om internprisingsdokumentasjon

Skattemyndighetene i Sør Afrika (the South African Revenue Service) har nylig publisert et forslag om å lovfeste regler om internprisingsdokumentasjon.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Mynter

Dersom forslaget blir vedtatt vil reglene i utgangspunktet gjelde for selskap som oppfyller følgende vilkår:

  • Selskap som er en del av et konsern hvor selskap har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper. Vilkåret for bestemmende innflytelse er at selskapet har kontroll over stemmeflertall på mer enn 50 % eller holder mer enn 50 % av aksjene i selskapet.
  • Konsolidert omsetning i Sør Afrika på mer enn R1 billion i konsernet
  • Selskapet har deltatt i minst en konsernintern internasjonal transaksjon, som definert i skattelovgivningen (section 31(1) a, the Income Tax Act)

Transfer Pricing: Draft Public Notice requiring certain multinationals to keep and retain/maintain documentation

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn