Sør Afrika – Lovforslag om internprisingsdokumentasjon

Sør Afrika – Lovforslag om internprisingsdokumentasjon

Skattemyndighetene i Sør Afrika (the South African Revenue Service) har nylig publisert et forslag om å lovfeste regler om internprisingsdokumentasjon.

Forfattere

Relatert innhold

Mynter

Dersom forslaget blir vedtatt vil reglene i utgangspunktet gjelde for selskap som oppfyller følgende vilkår:

  • Selskap som er en del av et konsern hvor selskap har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper. Vilkåret for bestemmende innflytelse er at selskapet har kontroll over stemmeflertall på mer enn 50 % eller holder mer enn 50 % av aksjene i selskapet.
  • Konsolidert omsetning i Sør Afrika på mer enn R1 billion i konsernet
  • Selskapet har deltatt i minst en konsernintern internasjonal transaksjon, som definert i skattelovgivningen (section 31(1) a, the Income Tax Act)

Transfer Pricing: Draft Public Notice requiring certain multinationals to keep and retain/maintain documentation

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.