Singapore – ny versjon av internprisingsregningslinjene | KPMG | NO
close
Share with your friends

Singapore – ny versjon av internprisingsregningslinjene

Singapore – ny versjon av internprisingsregningslinjene

4. januar 2016 publiserte skattemyndighetene i Singapore (the Inland Revenue Authority of Singapore) en ny versjon av sine internprisingsretningslinjer (Transfer Pricing Guidance).

1000

Forfattere

Relatert innhold

Tannhjul

Formålet med den oppdaterte versjonen av retningslinjene er for det første å øke forståelsen av internprisingsreglene for skatteyterne i Singapore. For det andre ønsker skattemyndighetene å bringe internprisingsreglene i samsvar med utviklingen som følger av BEPS-prosjektet.

De nye retningslinjene inneholder blant annet ytterligere informasjon om prosessen knyttet til forhåndsavtaler om internprising, såkalte Advance Pricing Arrangements (APA). Forhåndsavtaler om internprising reduserer usikkerheten knyttet til prising av interne transaksjoner, samt risikoen for tvister med skattemyndighetene. Retningslinjene gir også ytterligere veiledning i forhold til hva som kreves av internprisingsdokumentasjon, samt synspunkter knyttet til allokering av inntekter til et fast driftssted (permanent establishment).
 

Mer om de nye retningslinjene - Transfer Pricing Developments in Singapore: New 2016 Guidance Released by IRAS

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn