Forsterker innsatsen mot økonomisk kriminalitet | KPMG | NO
close
Share with your friends

Regjeringen forsterker innsatsen mot økonomisk kriminalitet

Forsterker innsatsen mot økonomisk kriminalitet

Regjeringen skal etablere et nytt nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter mot økonomisk kriminalitet innen 1. april 2016.

1000

Forfatter

Kontakt

Relatert innhold

Dokumenter

Senteret skal legge til rette for at Skatteetaten, kontrolletatene og politiet kan utnytte etatenes samlede analyse- og etterretningsinformasjonen bedre. Dette vil ifølge finansminister Siv Jensen bidra til en mer effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Etableringen av det nasjonale senteret viser at økonomisk kriminalitet står høyt på regjeringens dagsorden. Senteret vil også være viktig i kampen mot annen organisert kriminalitet.

Det nasjonale tverretatlige analyse- og etterretningssenteret skal blant annet utarbeide rapporter om et nasjonalt trusselbilde og operasjonelle etterretningsrapporter innen økonomisk kriminalitet. Det skal også gi støtte til regjeringens kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.


Les mer her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn