Skatteregler i strid med EU-retten | KPMG | NO
close
Share with your friends

Nederlandske, belgiske og franske skatteregler i strid med EU-retten

Skatteregler i strid med EU-retten

EU-kommisjonen slår fast at de nederlandske, belgiske og franske reglene om beskatning av havneoperatører innebærer brudd på EU-traktatens (TFEU) bestemmelser om statsstøtte.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Skipshavn

I Nederland er visse offentlige selskaper, herunder havneoperatører, fritatt fra selskapsbeskatningsreglene. EU-kommisjonen anmodet myndighetene om å fjerne de aktuelle reglene i 2013, hvoretter lovendringer ble foretatt, men man sto likevel tilbake med regler om skattefritak for seks store havneoperatører. I avgjørelsen fra 21. januar krevde kommisjonen at disse gjenværende skattefritaksreglene må fjernes innen 1. januar 2017, da reglene representerer både ulovlig statsstøtte og begrensninger av konkurransen i EUs interne marked.

I Belgia blir havneoperatører beskattet etter andre regler enn de alminnelige selskapsbeskatningsregler, hvilket resulterer i en totalt sett lavere beskatning i forhold til andre belgiske selskaper. I Frankrike er visse havneoperatører fritatt fra selskapsbeskatningsreglene, i likhet med nederlandske havneoperatører. I to avgjørelser fra 21. januar har EU-kommisjonen anmodet landene om å tilpasse skattereglene sine etter EUs statsstøtteregler og således foreslått endringstiltak. Fristen for å implementere endringer er satt til 21. mars 2016.

EU-kommisjonens avgjørelser blir etter hvert publisert på de følgende nettstedene: Nederland, Belgia og Frankrike.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn