Krav om lærlingeordning | KPMG | NO
close
Share with your friends

Krav om lærlingeordning

Krav om lærlingeordning

I forbindelse med at regjeringen 22. januar 2016 la frem forslag til ny lov om offentlige anskaffelser, foreslås det å gjeninnføre krav til lærlingeordning hos tilbydere. I tillegg gis regler for å kunne begrense antallet ledd i leverandørkjeden. Disse tiltakene antas også å ha god effekt mot arbeidslivskriminalitet.

1000

Forfatter

Advokat/ Senior Manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Sandtak

Regjeringen foreslår en forskriftshjemmel hvor den offentlige anskafferen pålegges å skal stille krav i anbuds- og tilbudsdokument om at tilbyderen skal ha lærlingeordning.

Fram til 1. juli 2015 inneholdt anskaffelsesforskriften en bestemmelse om at den offentlige tilbyderen kunne stille krav overfor norske tilbydere om at de måtte ha lærlingeordning. Når foreslås det en ny obligatorisk regel om at de offentlige anskafferne plikter å stille krav om lærlingeordning, og dette kravet vil gjelde objektiv for alle tilbydere. Det innebærer at også utenlandske aktører må ha etablert lærlingeordning for å komme i betraktning ved offentlige anskaffelser.

Må ha fast tilsatte fagarbeidere

En lærlingeordning er en viktig forutsetning for å sikre en bedre rekruttering av fagarbeidere. Det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig med lærlingeplasser slik at dette kan være et virkemiddel til å få flere lærlingeplasser. Dersom bedriften har lærlingeordning, må de også ha fast tilsatte fagarbeidere. Det antas at slikt krav dermed vil sikre at tilbydere er langsiktige og seriøse, og dermed tror man at kravet om lærlingeordning vil være et viktig tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Kravet gjelder hovedentreprenøren

Kravet vil gjelde hovedentreprenøren, men denne står fritt til å velge om den vil oppfylle kravet selv eller ved bruk av underentreprenører. Videre er det et krav om at læringene må brukes i forbindelse med utførelsen av kontrakten. Kravet vil bli begrenset til å gjelde kontrakter over enn viss verdi og bestemt varighet, samt bransjer hvor det er behov for lærlinger. I tillegg vil det bli tatt hensyn til at den utenlandske virksomheten kan være omfattet av en opplæringsordning i hjemlandet, eventuelt at man forsøker å tilknytte seg lærlingeordning i Norge.

Begrenset antall underleverandører

Videre inneholder lovforslaget forskriftshjemmel til å begrense antall å begrense antall underleverandører i en leverandørkjede. Erfaring viser at jo flere underentreprenører det er i en leverandørkjede, jo vanskeligere har det vist seg å være å sikre at arbeidstakeren har de lønns- og arbeidsvilkår de skal ha i henhold til avtalen med den offentlige anskafferen. Kravene om begrensinger i leverandørkjeden vil bli begrenset til å gjelde i bransjer som har særlige utfordringer med arbeidsmiljøkriminalitet.


Les mer her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn