KPMG ser inn i krystallkula | KPMG | NO

KPMG ser inn i krystallkula

KPMG ser inn i krystallkula

Bjørn Lillebekk leder KPMGs rådgivningsmiljø innen business intelligence, data og analyse. Her er hans betraktninger omkring utviklingen på fagområdet og veien videre for norske virksomheter.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Krystallkule med by i bakgrunnen

Hva var det viktigste som skjedde i 2015?

Først og fremst er 2015 året big data ikke lenger bare er en hype, men et område som begynner å materialisere seg i konkrete løsninger og resultater. Det norske markedet har blitt mer modent og interessen for big data vokser.

De fleste virksomheter sliter fremdeles med å finne ut hvor de skal begynne, men i 2015 så vi flere utlysninger knyttet til big data, spesielt i offentlig sektor, hvor det nå er igangsatt flere spennende initiativer. Et av KPMGs store fokusområder er nettopp å hjelpe virksomheter med å kartlegge muligheter og ta gode beslutninger for utnyttelse av big data, slik at de kan bevege seg fra visjoner til verdiskapende prosjekter. Her er det mange som trenger drahjelp!

I 2015 så vi også en stor utvikling innenfor visualisering og in-memory-verktøy. Tradisjonelt har aktører som Qlik og Tableau hatt store markedsandeler, men nå ser vi at aktører som Oracle, Microsoft, SAP og Emira kommer etter med gode løsninger, og at markedet blir mer fragmentert. Vi opplever en stadig større etterspørsel fra våre kunder etter denne typen front-end-løsninger.  

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje i 2016?

Verktøy vil i stadig større grad selges med innhold og integrert dataabonnering. Teknologi for kunstig intelligens, slik som Watson og Qlik, vinner terreng i 2016 og vi vil se en økt tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon og eksterne data i leverandørenes systemer.

Etterspørselen etter data scientists økte i 2015, og vi ser at våre kunder begynner å etablere slike stillinger. Dette vil garantert forsterkes ytterligere i 2016 og påvirke hvilke typer mennesker og kompetanse vi i konsulentbransjen etterspør. Utdanningstilbud og kompetanseutvikling må følge utviklingen, og vi vil nok se en positiv bevegelse også på dette området. 

Automatisk beslutningsstøtte vil bli vanligere gjennom at analytics i større grad enn tidligere kjøres automatisk som en del av verktøy og prosesser, og ikke kun anvendes i rapportering. Styre og toppledelse får øynene opp for analytics og de mulighetene som ligger her, noe som gjør at slike verktøy får større plass i styremøtene. Det er store muligheter for å benytte sofistikert analyse og forecasts som beslutningsstøtte, med dashboards som gjør at de kan klikke seg rett ned til kjernen av problemene.

Det vi også nok vil se, er at diskusjonen rundt personvern og tilgjengeliggjøring av data løftes opp og intensiveres. Med alt som skjer i verden, forsterkes behovet for å overvåke personer, og lovgivning vil endres og åpne opp for tilgjengeliggjøring av personsensitiv informasjon, da spesielt i krisesituasjoner.

Sist, men ikke minst, vil skepsisen til BI i skyen bli mindre, noe vi allerede så tendenser til i 2015. Skyen har for mange blitt førstevalget for publisering av informasjon og skyløsninger, med sin fordelaktige forretningsmodell, hyppige oppdateringer og enkle vedlikehold har blitt et preferert alternativ, også for BI. Virksomheter har blitt mindre kritiske til personvern i skyen. 

Man har snakket om big data en stund nå. Tror du det tar av i Norge i 2016?

Både ja og nei. Det begynner helt klart å se ting på området, og mange utforsker hvilke muligheter dette gir virksomheten.

Mange har imidlertid begynt i det små uten å sette i gang de store
implementeringene. I 2016 vil utviklingen vil gå fortere, spesielt i offentlig
sektor har igangsatt mange spennende big data-prosjekter.

Utviklingen innen informasjonssikkerhet og personvern åpner opp for at virksomheter i større grad vil kunne benytte big data. Det vil komme tilpasninger til lovgivningen som i større grad vil sikre tilgangsstyring av data, med mulighet for å oppheve anonymisering i spesielle situasjoner. Det vil resultere i flere initiativer på området.

Bruk av sensordata og integrering av slik informasjon i rapporteringsløsninger og analytiske prosesser vil komme for fullt i 2016 med behov for strømlinjeformet prosessering. Slike data har lenge vært lagret, men ikke brukt fornuftig. Informasjonsmengden øker enormt med bruk av sensorteknologi, og utnyttelse av denne typen data vil på samme måte som Über og delingsteknologien, være med på å skape disruptive forretningsmodeller.

Også open source-løsninger som Hadoop og Spark vil vinne terreng i 2016 og bli viktigere for big data. De vil i større grad bli integrert inn i verktøy som de store programvareleverandørene leverer.

Videre vil sosial intelligens og overvåking av dialoger og oppdateringer i
sosiale medier nå et mer sofistikert nivå, der vi ikke bare er opptatt av hva
kundene sier og hva det betyr for omdømmet, men også hva som sies om samarbeidspartnere og leverandører, som en del av selskapets risikovurdering. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn