Dom ser infrastruktur med nye øyne | KPMG | NO
close
Share with your friends

Dom ser infrastruktur med nye øyne

Dom ser infrastruktur med nye øyne

Oslo tingrett har nylig avsagt en dom hvor man konkluderer med at infrastruktur som bygges etter pålegg fra det offentlige ikke er kapitalvare. Dommen kullkaster etablerte prinsipper for behandling av offentlig infrastruktur. Dommen er imidlertid varslet anket, og vi tviler på at den vil bli stående med dagens begrunnelse.

1000

Relatert innhold

Flyplasstårn

Det overordnede spørsmålet er hvordan pålegg om utbygging av offentlig infrastruktur skal behandles. I denne saken hadde Avinor utvidet flyplasser, og i den forbindelse måtte man legge om statlige veier. At utbyggere må bekoste ny infrastruktur er forholdsvis normalt. Slik infrastruktur har vært ansett som kapitalvare for avgiftsformål, og det er da en viss adgang til å overføre avgiftsforpliktelser til det offentlige.

For utbygging av statlig infrastruktur er det imidlertid ikke mulig å overføre forpliktelsene, noe som har ført til et avgiftstap i bestemte situasjoner. I denne nye dommen har imidlertid retten konkludert med at pålagt infrastruktur som skal overdras til det offentlige, ikke skal regnes som kapitalvare. Det er derfor ikke noe plikt til å tilbakeføre påløpt MVA når infrastrukturen overdras til det offentlige.

Resultatet er gunstig for utbygger i denne saken. Samtidig, slik dommen er begrunnet, snur den dagens situasjon på hodet. Et stort antall utbyggere er i dag avhengig av justeringssystemet for å løfte av pådratt merverdiavgift på infrastruktur. Slik dommen er formulert vil denne gruppen risikere økt belastning i fremtiden.

Vi registrerer at enkelte presenterer dommen som en stor seier for næringslivet. Av de grunner som nevnt over vil imidlertid KPMG stille spørsmål ved om det samlede resultatet er positivt eller negativt for næringslivet sett under ett. Vi tviler på at dommen vil bli stående med dagens begrunnelse, og ved behandlingen i lagmannsretten kommer forhåpentligvis spørsmålet om ringvirkninger bedre frem.


Les dommen her.


Forfatter av artikkelen:

Hans Martin Asheim, advokat/ manager
hans.martin.asheim@kpmg.no
+47 4063 9631

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn