Automatisk utveksling av land-for-land rapporter | KPMG | NO
close
Share with your friends

Automatisk utveksling av land-for-land rapporter

Automatisk utveksling av land-for-land rapporter

Norge har signert en erklæring som legger til rette for automatisk utveksling av land-for-land-rapporter (the "Multilateral Competent Authority Agreement"). Undertegningen følger opp OECD og G20 landenes anbefalte tiltak i BEPS-prosjektets rapport 13.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Folk som jobber

Den 27. januar 2016 signerte Norge en erklæring som legger til rette for automatisk utveksling av land-for-land-rapporter mellom skattemyndighetene i over 30 land. Erklæringen er en viktig del av innføringen av land-for-land-rapportering som følger av Rapport 13 i BEPS prosjektet. Denne rapporten søker blant annet å bedre dokumentasjon av interne transaksjoner. Reglene om land-for-land rapportering vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å vurdere interne transaksjoner i multinasjonale konsern, og et bedre utgangspunkt for å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting.

Et forslag om endring av ligningsloven om innføring av plikt til å avgi land-for-land-rapporter i konsern som samlet har en inntekt på mer enn 6,5 milliarder kroner ble sendt på høring 2. desember 2015. Høringsfristen gikk ut 25. januar 2016.


Du kan lese mer om høringsforslaget her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn