Skatteetaten overtar avgiftsoppgaver fra tolletaten | KPMG | NO
close
Share with your friends

Skatteetaten har overtatt avgiftsoppgavene fra tolletaten

Skatteetaten overtar avgiftsoppgaver fra tolletaten

1. januar 2016 overtok skatteetaten avgiftsoppgavene fra tolletaten. Ansvaret for forvaltningen og innkreving av motorvognavgiftene, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel blir overført fra tolletaten til skatteetaten. Samtidig skal tolletatens kontrollarbeid styrkes betydelig.

1000

Forfatter

Director/ Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Dokumenter

1. januar 2016 overtok skatteetaten avgiftsoppgavene fra tolletaten. Ansvaret for forvaltningen og innkreving av motorvognavgiftene, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel blir overført fra tolletaten til skatteetaten. Samtidig skal tolletatens kontrollarbeid styrkes betydelig.

Overføringen vil skje i to faser. Fra 1. januar 2016 overtok skatteetaten forvaltningsansvaret for all innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført fra 1. januar 2017.

For importører og nye importører er det viktig å være oppmerksom på at også tollkredittordningen er overført til skatteetaten fra årsskiftet. Alle brukerne skal heretter henvende seg til skatteetaten hvis de har spørsmål om ordningen. Det er ikke nødvendig å søke om tollkreditt på nytt på grunn av overføringen. Det blir heller ingen endringer for mottak av den månedlige kontoutskriften, og betaling skal fortsatt skje til samme bankkonto. Det er heller ingen endringer knyttet til garantiordningen.

Registrerte særavgiftspliktige skal fortsatt bruke ELSÆR (via Altinn) ved innrapportering av særavgift(er). De som ikke benytter seg av elektronisk innrapportering, kan bruke papirskjema som de sender inn til det skattekontoret de tilhører. Betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i eventuelt stilt garanti.

Fra 2016 skal alle søknadsskjemaer til Skatteetaten sendes i Altinn. Følgende skjemaer vil bli digitalisert og lagt i Altinn:

  • Engangsavgift – valg av alternativ metode for bruksfradrag
  • Søknad om endring av avgiftsmessig status for motorvogner
  • Søknad om midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy i forbindelse med ferieopphold på fastlandet
  • Søknad om midlertidig kjøretillatelse for utenlandskregistrert firmabilSøknad om refusjon av engangsavgift for utført kjøretøy
  • Skjema om midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert motorvogn
  • Søknad om registrering som avgiftspliktig virksomhet for engangsavgift
  • Søknad om tollkreditt
  • Søknad om dagsoppgjør

Tolletatens hovedoppgave blir heretter knyttet vareførselsadministrasjon og kontroll. Fra 2016 er det lagt opp til betydelig økt kontrollarbeid knyttet til grensene som flyplasser, fergeanløp og tollstasjoner ved alle landeveis grenseoverganger. Overføringen av oppgaver fra tolletaten til skatteetaten fører ikke til endringer i pliktene næringsliv og privatpersoner har ved inn- og utførsel av varer etter tolloven. Alle varer skal fortsatt fremlegges for og deklareres til tolletaten som i dag. Både de som deklarerer varer på vegne av andre som speditører og de som importerer varer, skal forholde seg til tolletaten som før når de skal levere tolldeklarasjoner i Tvinn. Dette gjelder også ved endringer i deklarasjonene. Avgiftene skal fortsatt deklareres i Tvinn.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn