Kort sammenligning av skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven

Sammenligning av skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven

Advokat Stig André Kolstad og advokatfullmektig Terje Hernes Pettersen (Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat) har skrevet en artikkel som kort sammenligner skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven.

Relatert innhold

Shipping - skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven

Ved skipsarbeidsloven av 2013 ble sjøfolks rettigheter i det alt vesentligste brakt opp på samme nivå som det arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven. Artikkelen redegjør for hovedpunkter i skipsarbeidsloven sammenlignet med arbeidsmiljøloven og peker på noen sentrale likheter og forskjeller i reguleringen. 

Artikkelen er publisert i fagbladet Arbeidsrett, nr. 2, 2015.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.