Minstepris, avgifter og alkoholpolitiske virkemidler | KPMG | NO
close
Share with your friends

Minstepris, avgifter og alkoholpolitiske virkemidler

Minstepris, avgifter og alkoholpolitiske virkemidler

En ny dom fra EU-domstolen synes å sette grenser for det nasjonale handlingsrommet. Det skotske forlaget om minstepris per alkoholenhet synes ikke å være forenelig med EU-retten dersom mindre restriktive tiltak som avgifter kan brukes.

1000

Forfatter

Director/ Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Alkoholavgift

EU-domstolen uttalte seg nylig om det skotske vedtaket om å innføre en minstepris på alkohol. Saken har betydning for det nasjonale handlingsrommet til å iverksette tiltak som fremmer helse. I uttalelsen fra EU-domstolen (sak C-333/14) slås det fast at en minstepris per alkoholenhet ikke er forenelig med EU-retten dersom mindre restriktive skattetiltak (avgifter) kan brukes. En minstepris er et handelsrestriktivt tiltak, og en alkoholavgift vil være mindre restriktiv, blant annet fordi økte alkoholavgifter vil ramme importerte og nasjonalt produserte drikkevarer likt. Det vil være opp til den nasjonale domstolen i Skottland å avgjøre om andre tiltak enn en minstepris er tilstrekkelig for å beskytte folkehelsen.

I 2012 vedtok det skotske parlamentet en lov om minstepriser på alkohol hvor salg av en enhet med alkohol til under £0,50 ble forbudt. Formålet med loven var å redusere alkoholforbruket blant stordrikkere og unge. Loven er ikke trådt i kraft siden bl.a. Scotch Whisky Association og europeisk alkoholindustri tok saken til domstolen. Saken har betydning for hvor langt for det nasjonale handlingsrommet for tiltak som fremmer folkehelsen. Det er et kjent prinsipp fra EU-domstolen at innføring av handelsrestriktive tiltak, ikke skal gå lenger enn nødvendig for å oppnå formålet. Finnes det mindre restriktive tiltak, skal de vurderes først. En ev. innføring av økte alkoholavgifter som vil ramme importerte og nasjonalt produserte drikkevarer likt, kan være et alternativt tiltak som i større grad vil være i samsvar med EU-retten.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn