Høye forventninger til den moderne CFO-en | KPMG | NO

Høye forventninger til den moderne CFOen

Høye forventninger til den moderne CFO-en

Hva forventer en bedriftsleder av sin CFO i dagens komplekse og globale økonomi? En ny rapport fra KPMG som bygger på svar fra 500 bedriftsledere lister opp forventninger som dagens CFO-er må møte.

1000

Relatert innhold

Fugleperspektiv - fallskjermhoppere i lufta

KPMGs rapport The View from the Top bygger på svar fra 500 bedriftsledere fra seks kontinenter. Rapporten viser at CFO-en forventes å identifisere konkurransefortrinn i stadig skiftende regelverk og å finne balansen mellom automatisering, shared services og outsourcing.

CFOer utfordres

Resultatet bekrefter den kritiske rollen CFO-en spiller i dagens organisasjoner. CFO-ene utfordres til å tenke annerledes, handle som en strategisk partner og utvise gode lederegenskaper. Slutningene fra denne rapporten likner de som kom i juli 2015, i KPMGs Global CEO Outlook Survey. Den viste at over halvparten (53 prosent) av bedriftslederne antok at deres CFO ville får en viktigere rolle i organisasjonen i løpet av de tre kommende årene.

Nøkkelfunn

  • 63 prosent av bedriftslederne tror at CFO-en vil få en viktigere rolle i løpet av de tre kommende årene.
  • En tredjedel av bedriftslederne anser ikke deres CFO til å være klar for utfordringene som venter.
  • 48 prosent av bedriftslederne mener at global erfaring er den viktigste egenskapen en CFO må ha.
  • Bedriftslederne mener at regulatoriske endringer en den eksterne faktoren som vil ha størst innvirkning på CFO-ens fremtidige rolle. 61 prosent av bedriftslederne ser regulatoriske endringer som en mulighet til å skape konkurransefortrinn.
  • IT, teknologi, data og analyse kommer i større grad til å drive strategiutvikling og resultatet. Skybaserte systemløsninger og applikasjoner vil være et hovedfokus.
  • 85 prosent av bedriftslederne mener at anvendelse av finansiell data for å oppnå lønnsom vekst er den største strategiske verdien CFO-en tilfører.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn