Topp 10 for Private Equity selskaper

Topp 10 for PE-selskaper

En ny publikasjon fra KPMG ser nærmere på 10 sentrale utfordringer for PE-selskaper, og hva internrevisjon potensielt kan bidra med for å avhjelpe risiko.

Relatert innhold

Forretningsfolk

Private Equity-selskaper har lenge vært gjenstand for færre reguleringer enn mange andre investeringsselskaper. Imidlertid har de seneste årenes finansregulatoriske reformer både i USA og Europa medført et ønske om
ytterligere oppsyn med bransje, og flere reguleringer er nå underveis.
Compliance-prosessene til selskapene i bransjen er derfor i hurtig utvikling.

Strengere krav fra investorene bidrar også til å endre måten PE-fondene opererer på, hvilke inntektsmodeller de velger og hvordan de driver investor relations. Siden konkurransen om kapital mange steder er blitt tøffere, velger mange seg dessuten en mer raffinert investeringsprosess og et bredere geografisk virkeområde.

Dette er bakteppet for at KPMG USA har sett på hvordan internrevisjon kan hjelpe selskaper med å tilpasse og utvikle seg. Resultatet er rapporten “Top 10 in 2015” de mest sentrale risikofaktorene selskaper må ha med i betraktningen når de vurderer sine strategier og ser på hvordan internrevisjon kan hjelpe dem.

  1. Cyber security
  2. Verdivurderinger
  3. Corporate Governance and Compliance-vurderinger
  4. Internasjonal virksomhet
  5. Forholdet til tredjeparter
  6. Kostnadsallokering
  7. Åpenhet rundt honorarer
  8. Markedsføring av fondet
  9. Initiativer for å øke verdien i porteføljeselskapene
  10. Cloud Computing

De ti viktigste forholdene kan du lese mer om i vår rapport (pdf) 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.