Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde.

I en ny publikasjon fra KPMG deler erfarne direktører og risiko-ansvarlige fra hele verden sine tanker om hvor godt deres styrer jobber for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – spesielt sett opp mot strategien.

Relatert innhold

Mennesker i møte

For mange styrer og revisjonskomiteer er det en krevende oppgave å bidra til å sikre at foretaket er på rett spor og tar riktig mengde risiko.

- Forretningsverden og risikobildet er stadig mer kompleks, og utvikler seg stadig hurtigere, sier KPMG-partner Thore Kleppen om utviklingen.

I denne utgaven av publikasjonen Global Boardroom Insights deler erfarne direktører og risikoansvarlige sine tanker om hvordan styrer kan og bør jobbe for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – ikke minst sett i sammenheng med den overbyggende strategien.

Blant de viktigste funnene:

  • God risikostyring er en kontinuerlig diskusjon – dynamisk og på tvers av hele organisasjonen
  • Risiko og strategi går hånd i hånd
  • En riktig risikokultur har sitt utspring på toppen av organisasjonshierarkiet, men lykkes (eller feiler) på midten
  • Forstå at cyber-sikkerhet representerer en kritisk forretningsrisiko som krever styrets fulle oppmerksomhet
  • Ta et nytt blikk på hvordan roller og ansvar for risikobildet er fordelt – er det helt tydelig avklart, og fremstår fordelingen fremdeles som fornuftig?

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.