Industrien uforberedt på omstilling | KPMG | NO

Industrien uforberedt på omstilling

Industrien uforberedt på omstilling

I undersøkelsen "The Global Manufacturing Outlook 2015", har Forbes på vegne av KPMG intervjuet nærmere 400 toppledere i den internasjonale industrien for å få innblikk i hva selskapene gjør for å forberede seg på den omfattende teknologi- og innovasjonsdrevne omstillingen som industrien står ovenfor.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Fabrikkarbeidere

Resultatene fra undersøkelsen viser at til tross for at sterke drivkrefter for transformasjon nå omgir industriselskapene, foretar de kun forsiktige endringer i etablerte strategier og forretningsmodeller. Samtidig er de smertefullt klar over de kortsiktige utfordringene de står ovenfor, med økt konkurranse og prispress, teknologiske nyvinninger, ustabile energi- og inngangskostnader og stor transparens i leveransekjedene. 

Prispress hemmer vekst

55 % av lederne i undersøkelsen forteller at fokus på salgsvekst har høyeste strategiske prioritet på kort sikt. Det er 7 % lavere enn i 2014. På andreplass kommer kravet om å forbedre bunnlinjen, som i 2015 gjør et byks fra sjette til andreplass på listen, opp 13 %. Fokus på produktutvikling kommer på tredjeplass med 32 %, ned 9 % fra 2014.

At kampen om markedsandelene er hard er det ingen tvil om. Fire av ti toppledere oppgir at økt konkurranse og prispress er den største kortsiktige barrieren for vekst. Én av fire sier at det er en stor utfordring å holde forretningsmodellen konkurransedyktig.

- Innovasjon stopper ikke med produktutvikling. Industrien må i like stor grad være innovativ i tilpasningen av forretningsmodell og strategi, slik at de kan møte endrede kundebehov og utviklingen i det globale markedet. Innovasjon venter ikke på noen, og de som ikke klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten, vil raskt bli hengende etter, forteller Thore Kleppen, partner og ansvarlig for industrisatsningen i KPMG Norge.

Industrien skjønner viktigheten av teknologisk innovasjon

Industrien skjønner at investering i teknologisk innovasjon er en helt nødvendig langsiktig strategi og to av tre industriledere bekrefter at de har et langsiktig innovasjonsfokus i virksomheten. Mens tre av ti sier at det er vanskelig å drive effektiv forskning og produktutvikling, kommer 44 % neste år til å allokere mer enn 20 % av teknologibudsjettet på systemer som kan forbedre hastigheten og verdien på innovasjon. 

- For å få raskere innpass i markedet og redusere innovasjonskostnader, ser industriaktørene i stadig større grad på muligheten for å samarbeide med leverandører, kunder og forskningsvirksomheter. Åtte av ti respondenter er i ferd med implementere med samhandlingsbaserte forretningsmodeller for å øke verdien av sine innovasjonsinvesteringer, påpeker Kleppen.

Rundt halvparten av respondentene oppgir at reduserte kostnader og kapitalbinding er de viktigste strategiske grepene i leveransekjeden. Hovedutfordringen er mangel på fleksibilitet og evne til å respondere på endringer i etterspørsel eller produktmiks. I tillegg oppgir mange at de er bekymret for risiko, pålitelighet og kvalitet i leveransekjeden. 

Med økt konkurranse vil nå enda flere øke R&D-budsjettene

Tre av fem virksomheter sier de har brukt omlag 4 % av omsetningen på forskning og utvikling de siste to årene. En tredjedel har vært oppe på 6 %. Med økt konkurranse vil nå enda flere øke R&D-budsjettene, og 41 % sier innovasjonsstrategien er å lansere teknologiske nyvinninger. Samtidig er få villig til å øke innovasjonskostnader og ta høyere risiko som å satse på nye kanaler og produktsegmenter.

- De fleste har langsiktige innovasjonsstrategier på fem til ti år. Samtidig øker innovasjonstakten dramatisk, og der virksomheter tidligere var villig til å vente mange år på å utvikle og kommersialisere ny teknologi, forventer nå kunder, investorer og markedet stadige nyvinninger. Industriselskapene må satse mye mer på innovasjon for å bli fremtidens vinnere, påpeker Kleppen. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn