Hvor skal veksten komme fra? | KPMG | NO

Hvor skal veksten komme fra?

Hvor skal veksten komme fra?

Selskaper i konsumentindustrien har vekst i størrelse og omsetning helt øverst på sin agenda. Spørsmålet er hvordan de skal skape den veksten, og i KPMGs "Top of Mind Survey" deler 539 ledere fra den internasjonale konsumentindustrien sine tanker om den utfordringen.

1000

Relatert innhold

Stabel med epler

På sin jakt etter vekst kappes aktørene i konsumentmarkedet om å finslipe sin evne til å segmentere og målrette seg mot svært detaljerte målgrupper. Nå gjør teknologiske nyvinninger at mange selskaper kan bli nødt til å endre sin modell ytterligere – til "individsegmentering".

Mange i detaljhandelen har jobbet mye med modeller hvor de fokuserer på å vinne og beholde kunder, samt på å lage merchandising-strategier for å selge dem mest mulig – gjerne ved hjelp av de store datamengdene som nå er tilgjengelig for relativt lave kostnader. Fremover vil det ligge store konkurransefortrinn i å omskape disse datamengdene til verdiskapende innsikt – en kunstform mange ennå ikke behersker.

Kundenes lojalitet kan betraktes som viktige verktøy i denne sammenheng. De aktørene som klarer å utvikle, forstå og beholde slik lojalitet i konsumentleddet – skape kundereiser med skreddersydde og minutt-oppdaterte og direkte salgsutløsende verdibudskap – vil vinne frem uansett plattform.

En effektiv forsyningskjede er en forutsetning for vekst

Det pågår fremdeles en dreining i retning av elektronisk handel, og den griper inn i alle deler av selskapenes forsyningskjeder (det som på engelsk kalles supply chain). Nær to av tre respondenter mener dette kan være en mulig driver for vekst, og mange sier at de ikke har den farten og smidigheten som kreves i for å kunne konkurrere med nye aktører.

Uansett om det er forsyningskjeder eller driftsforbedringer som trengs for å skape eller opprettholde vekst, behøver organisasjonen en tverrfunksjonell og godt gjennomtenkt strategi for arbeidet. Og alt henger igjen sammen med at man kjenner sine kunder.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn