Din topplinje trues!

Din topplinje trues!

Nye IFRS-standarder er på vei til å skape en historisk omveltning i regnskaper over hele verden. Din virksomhet vil kanskje selv merke det aller best på topplinjen.

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mennesker som jobber med dokumenter.

Merk deg datoen først som sist: 1. januar 2018. Frem til den tid – og sannsynligvis i en periode etterpå – står økonomifolk over hele verden overfor større endringer i reglene om finansiell rapportering enn vi noen gang før har opplevd.

De nyeste IFRS standardene tar for seg områder som "alle" er opptatt av og slik det ser ut akkurat nå, kommer implementeringen av flere regler til å skje samtidig.

De viktigste endringene

Den nye standarden om inntektsføring (IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers) kan rokke ved behandlingen av det aller største tallet i regnskapet – omsetningen – og bør engasjere styret og toppledelsen. Standarden kan medføre endringer i interne systemer og rutiner, inntektsføringstidspunktet kan endres og det kan være aktuelt å endre måten man inngår salgskontrakter på – eller kanskje til og med reforhandle inngåtte kontrakter.

Etter svært mange år med utredning er den nye standarden om regnskapsføring av finansielle instrumenter (IFRS 9 Financial Instruments) utgitt. Standarden kan få meget stor betydning, kanskje særlig for finansinstitusjoner, og det begynner å haste med å sette seg inn i kravene.

Det siste blytunge området som påvirkes er leasingkontrakter. Med noen unntak skal alle leasing-avtaler i fremtiden balanseføres for leietaker. De regnskapsmessige effektene kan bli meget store. Følgekonsekvenser kan for eksempel bli at virksomheter havner i brudd på lånebetingelser uten egentlig å ha gjort om på noe som helst.

2,5 år går fort

Slik det ser ut nå vil alle disse nye reglene tre i kraft i 2018. Det virker kanskje lenge til, men siden de fleste foretak ønsker å kunne presentere sammenlignbare tall, må også 2017-regnskapene kunne utarbeides etter de nye reglene. Og som vi har vært inne på, kan det dukke opp ringvirkninger av IFRS-endringene som virksomheten vil ønske å justere for før det er for sent. Du har med andre ord ingen tid å miste!

På IFRS Update i november setter KPMG søkelys på alle disse reglene, og vi gir deg samtidig en oversikt over norsk IFRS-praksis. Med et kritisk blikk på regnskapet forteller vi deg ikke bare hvordan det er å utvikle disse nye reglene, men vi gir deg også en del helt sentrale tips til årsoppgjøret for 2015; måling av virkelig verdi, vurdering av kontroll/felles kontroll, nedskrivning, osv. Avslutningsvis får du også en oversikt over hvilke områder ESMA vil fokusere på i kontrollen av årsregnskap for 2015.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMGs nye digitale plattform