Hjelp til grønne obligasjoner | KPMG | NO

Hjelp til grønne obligasjoner

Hjelp til grønne obligasjoner

Internasjonalt ventes det at "Grønne Obligasjoner" for 100 milliarder dollar legges ut i 2015, og Oslo Børs' nye liste for slike papirer kommer derfor til et marked i stor vekst. En ny KPMG-rapport kan hjelpe deg med å avgjøre om grønne obligasjoner er noe for din bedrift?

1000

Kontaktperson

Senior Manager, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Plante som klatrer på treverk.

"Grønne obligasjoner" har fått navnet sitt fordi de er en måte for private eller offentlige organisasjoner å få finansiering til prosjekter med miljømessige gevinster – enten det handler om fornybar energi, karbonvennlig transport eller skogprosjekter. For åtte år siden fantes ikke konseptet i det hele tatt – i 2014 er obligasjonslån for 53 milliarder dollar utestående på verdensbasis. Mange miljøer er også spesielt på utkikk etter slike investeringer, så kapitaltilgangen i segmentet er god.

– Markedet for grønne obligasjoner vokser hurtig, trolig vil nye lån for rundt 100 milliarder dollar bli lagt ut i løpet av 2015. Men det er ennå ikke noe modent marked – standardene er fremdeles under utvikling, og det samme kan sies om beste praksis på området. Mange lurer derfor ennå på om grønne obligasjoner er veien å gå for dem, sier Anette Rønnov, senior manager for Sustainability Services i KPMG Norge.

Fem nøkkelspørsmål
KPMG har gitt ut en publikasjon som på enkelt vis forklarer detaljene forbundet med grønne obligasjoner - Gearing up for Green Bonds. Sentralt står fem spørsmål som KPMG ofte får fra sine kunder:

1. Bør vi sette merkelappen "grønn" på vårt obligasjonslån?
2. Hvordan avgjør vi om obligasjonen virkelig er grønn?
3. Hvordan vil en grønn obligasjon påvirke vår rapportering?
4. Hvilken tredjepartsgodkjenning bør vi sikre oss?
5. Hvordan kan vi unngå å bli beskyldt for "grønnvasking"?

Publikasjonen gir leserne en oversikt over hvordan rammeverkene for grønne obligasjoner utvikler seg, herunder The Green Bond Principles, Climate Bonds Standard og grønne indekser – lik den Oslo Børs innførte like før jul.

KPMG i ulike land har bistått noen av de første utstederne av grønne obligasjoner, i Australia, India og UK. Vi var det første av de store, internasjonale revisjons- og rådgivningshusene som ble sertifisert for å gi tredjepartsgodkjenning av slike prosjekter under the Climate Bonds Standard, og vi spiller en viktig rolle i å utvikle markedets standardarder på området.

– KPMG bistår stadig oftere kunder som skal utstede grønne obligasjoner, enten det er som rådgivere eller som instans for tredjepartsgodkjenning – vi kan verifisere hele prosessen. Publikasjonen inneholder en del spørsmål vi vanligvis får, og kan derfor være en nyttig ressurs for organisasjoner som lurer på om dette kan være noe for dem, sier Rønnov.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn