Sikker på Internett? | KPMG | NO

Sikker på Internett?

Sikker på Internett?

Internett har gjort verden enklere, men for bedrifter lurer det også stadig nye farer ute i det vi nå kjenner som cyberspace. Hvor sikker er din bedrift?

1000

Forfatter

Senior Manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Tastatur med kredittkort og hengelås liggende oppå

Media flommer for tiden over av nyheter med internettangrep mot sentrale bedrifter i Norge. Spesielt oljebransjen har fått mye oppmerksomhet, men fenomenet er nok langt mer utbredt enn de fleste tenker seg.

I Mørketallsundersøkelsen, offentliggjort av Næringslivets sikkerhetsråd i september, fremkommer det at over annenhver bedrift i Norge har vært angrepet. Tallene kan imidlertid være enda høyere. KPMG gjorde gjennom sommeren 2014 en egen undersøkelse i Sverige som viste at 93 prosent av bedriftene ble utsatt for angrep. Vi ser få grunner til å anta at norske bedrifter skal være mindre utsatt.

Det kan med disse tallene virke som ledelsen i mange bedrifter lukker øynene for farene og tror de skal gå over. Hvorfor er det slik?

Det er et eget håndverk å beskytte seg mot disse truslene, men det gir ingen grunn til ikke å ta tak og få kontroll i eget hus. Etter min mening bør cybersikkerhet ta utgangspunkt i hva du kan gjøre heller enn hva du ikke kan gjøre – så langt det er mulig uten å lukke øynene for realitetene.

Uten god oversikt over hva som skal beskyttes samt hva status er på beskyttelsestiltakene står man egentlig i mørket og har ikke oversikt over hvor farene truer. Det blir litt som å gå i bokseringen med bind for øynene, man blir alltid reaktiv og ikke proaktiv i beskyttelsen av sine egne verdier. Noe som absolutt kan og bør gjøres, er å skaffe seg en forståelse for hva risikoene er og hvilket mulighetsrom man har for å beskytte. Da må du først få en oversikt over hvor moden organisasjonen er i forhold til cybersikkerhet.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn