Fusjonstrender innen forsikring 2015 | KPMG | NO

Fusjonstrender innen forsikring 2015

Fusjonstrender innen forsikring 2015

2015 har startet med flere fusjoner mellom internasjonale forsikringsselskaper. Mange aktører i denne bransjen har nå ambisjoner om å å vokse i nye markeder, og de er opptatt både av å sikre seg pålitelige partnere og rasjonalisere drift av aktiviteter på siden av kjernevirksomheten. Gjort rett kan fusjoner og oppkjøp gi konkurransefortrinn og lønnsom vekst, og en ny rapport fra KPMG viser hvordan.

1000

Relatert innhold

Mennesker i gaten med paraply.

Noen trender å følge:

  • Størst vekst kommer i India og Afrika. Selv om endringstakten i fremvoksende økonomier skaper tallrike utfordringer, er mulighetene enorme.
  • Reguleringer, som trolig er den viktigste drivkraften, har en unik evne til å skape hurtige og fundamentale endringer i markedet. Restriksjoner på utenlandsk eierskap og kapitalreformer er forhold som i stor grad kan påvirke organisasjoners beslutninger rundt fusjoner, oppkjøp, joint ventures og partnerskap gjennom 2015.
  • Hensikten med joint ventures er i endring (side 8 i rapporten): Effektivitet og fokus gjennom stadig rasjonalisering av forretningsaktiviteter utenfor kjernevirksomheten; bedre kostnads- og kapitalkontroll gjennom effektiv håndtering av eldre kontrakter; mer vekt på å styrke bredden i kundegrunnlaget og kundenes kjøpsopplevelser.
  • Aktører i reassuransemarkedet reagerer på marginpresset med konsolidering, hvilket igjen øker trykket og konkurransen i dette markedet. Samtidig øker konkurransen fra alternative kapitalkilder. En nøkkeltrend i 2015 vil bli å linke slik alternativ kapital med kapasitet for underwriting.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn