Fôrer oppdrettsnæringen med råvarer | KPMG | NO

Intervju med Knut Nesse: Fôrer oppdrettsnæringen med råvarer

Fôrer oppdrettsnæringen med råvarer

Fôr er en viktig ingrediens i all oppdrett. Knut Nesse har nylig inntatt rollen som konsernsjef for den globale fôrgiganten Nutreco. Utfordringen er betydelig: å bidra til at en voksende og mer velstående global befolkning får mat på bordet.

1000

Relatert innhold

Knut Nesse ved Skretting logo

Med en middelklasse som nå har passert 3,2 milliarder mennesker og som øker med flere hundre millioner hvert år, øker også etterspørselen etter matvarer. Det gir vekst for Nutreco og konsernets datterselskaper.

Norsk ydmykhet og respekt

Et av disse datterselskapene er fiskefôrprodusenten Skretting, med hovedkontor på Jæren. Det over hundre år gamle selskapet ble kjøpt helt ut av familien i 1990 – fire år før Knut Nesse startet i Skretting. Han kan trygt si å ha jobbet seg opp: Første oppgave var å feie gulvet i produksjonslokalene i Hillevåg. Etter ferdig utdanning på BI gikk turen etterhvert tilbake til Skretting, og derfra videre ut i verden.

Nå er han en av ytterst få nordmenn som er toppsjef i et internasjonalt konsern med hovedsete utenfor landegrensene. Nesse har en solid plattform for topplederjobben. I tillegg til at han faktisk kan produsere fiskefôr, har han hatt lederstillinger innen både økonomi, logistikk, salg og markedsføring. 

– For å lykkes som leder i en virksomhet, er det viktig å bygge og holde på relasjoner. Dette er ikke unikt for et internasjonalt selskap – relasjoner er universelt – men kodene i ulike deler av verden er litt forskjellige. Min erfaring er at man kommer langt med norsk ydmykhet og respekt for andre kulturer.

Viktige vekstmarkeder

Det har konsernsjefen fått mange muligheter til å praktisere, både som leder i andre verdensdeler og i møte med et globalt marked. 

– Våre vekstmarkeder er der kjøpekraften vokser raskt, og det viktigste nå er Kina, sier han. Med 1,3 milliarder innbyggere, en betydelig økonomisk vekst de siste årene og lange tradisjoner for matkonsum, troner Kina øverst på Nutrecos markedsliste: – Kina er absolutt størst. De har et enormt innenlandsmarked. Russland og Brasil er andre interessante markeder for oss. 

– Husk at Brasil har en raskt økende middelklasse, ni prosent av verdens ferskvannsressurser og i tillegg en lang kystlinje.Alt dette er faktorer som tilsier en solid vekst for fiskefôr-leveranser fremover. Vi har også en rekke andre land på kartet. For eksempel er Vietnam spennende, selv om vi ikke hører så mye om dette markedet i Norge til daglig. De er verdens tredje største akvakultur-nasjon, og en av verdens største rekeprodusenter.

Økt fokus på matsikkerhet

Som Nutrecos havbruksdivisjon har Skretting utviklet seg til en betydelig aktør, med sine 2.350 medarbeidere i 14 land. Konsernet er likevel langt større, med 10.000 ansatte i hele 30 land. Virksomheten leverer fôr til både kjøtt- og fiskeindustrien, i tillegg til næringstilskudd i ulike former for disse sektorene. Konsernet har også produksjon av fjørfe og svin i blant annet Spania. 

– Vi ser en økende fokus på mattrygghet og –sikkerhet. For oss betyr det svært høye kvalitetsstandarder, som revideres av tredjeparter. Vi har full sporbarhet på alle våre produkter og dokumentasjon på alt vi leverer. Kravene kommer nok til å bli enda strengere fremover. I tillegg har vi samarbeid og dialog med NGO-er for å sikre forståelse for våre produkter og for å lytte til deres vurderinger, sier Nesse.

Maten vil bli dyrere

Én viktig faktor for å møte nye krav – men også samtidig sikre effektiv utnyttelse av råvarer – er en betydelig forsknings- og utviklingsavdeling. 

– Fordelen med å produsere fôr er friheten til å velge alternative og nye råvarer. Derfor bruker vi rundt 100 millioner kroner årlig på forskning bare i vår havbruksdivisjon. Målet er å utnytte råvarene våre slik at forbruket av dem er lavere enn våre kunder kan levere av fisk og kjøtt. Det skal sikre oss produksjonsvekst fremover, og bidra til å mette ni milliarder mennesker i 2050. 

– Samtidig betyr en slik befolknings vekst økt etterspørsel etter matvarer. Det fører i sin tur til at etterspørselen etter de råvarene vi behøver er stor og stigende. Da vil disse prisene stige, noe som igjen fører til at den enkelte husholdning må belage seg på å bruke noe mer av sin disponible inntekt på mat i årene som kommer, sier Knut Nesse.

Laks er en megatrend

Forhåpentligvis vil det økte behovet gi vekst i fiskeoppdrettsnæringen. En av Norges tre globale næringer har vært gjennom en betydelig endring og profesjonalisering de siste årene. 

– Når det gjelder fisk mener jeg at det kun er lakseoppdrett som har forutsetninger for å være en betydelig industri i Norge. Vi har, sammen med Chile, naturgitte forutsetninger for lakseoppdrett. Derfor finnes det ingen andre land som kan vokse på laks, utenom oss. Det gjøres forsøk på andre fiskeslag også, men dette er i en global sammenheng småskala-produksjon. Laks er derimot en megatrend – en attraktiv råvare i store deler av verden – og den er effektiv å produsere for norske oppdrettere. Det ser vi også på den underliggende veksten i laksesalget, som øker med åtte prosent årlig, fastslår Nesse.

Vokser i vekstmarkedene

Selv har Nutreco en offensiv vekststrategi. Fra 2010 til 2011 økte omsetningen med over 10 prosent, og veksten skal fortsette i samme takt. 

– Målet er å doble virksomheten i løpet av de neste fem årene. Det skal skje gjennom 50 prosent organisk vekst og 50 prosent oppkjøp. Oppkjøpene vil i størst grad finne sted i våre vekstmarkeder. I vår sektor prises selskaper ofte på en EBITDA-faktor på mellom syv og åtte, sier han. Markedet til Nutreco er fortsatt styrt av vestlige selskaper.

– Vi er en av verdens tre største innkjøpere når vi anskaffer råvarer. Det gir oss makt. Foreløpig er konkurransen størst fra vestlige selskaper, og vi eksporterer mer til vekstmarkedene, enn de eksporterer til vestlige land. Årsaken er at vi har kommet lenger i internasjonaliseringsprosessen. Vi tror trenden går mot stadig hardere konkurranse fra de nye markedene, og sannsynligvis mest fra Asia, spår han.

Økte kompetansekrav

For den eksisterende virksomheten – så vel som for nye selskaper som blir en del av konsernet – ser Nesse en økning i kompetansekravene. 

– For operatørstillingene er for eksempel fagbrev et krav for å komme inn i virksomheten, mens faglederne våre må ha relevant ernæringsutdanning fra universitets- eller høyskoleutdanning. For øvrig ledelse stiller vi krav om ledelseserfaring og internasjonal erfaring, i tillegg til at vi av mange krever internasjonal mobilitet, fastslår Nesse. Han har selv ledererfaring fra både Chile og Asia, i tillegg til Europa. Som leder for ulike deler av konsernet har han fordelt tiden sin ganske likt mellom internt og eksternt arbeid. 

– Som konsernsjef vil dette ikke endres, selv om jeg akkurat nå har mest fokus internt. Siden vi er børsnotert i Nederland, er det naturlig at jeg gradvis vil arbeide meg mer mot økt kontakt med både investorer, analytikere og media, avslutter Knut Nesse. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn