Internship | KPMG | NO

Internship

Internship

Få praktisk jobberfaring og nye utfordringer med et internship i vår avdeling for rådgivning eller revisjon.

Et internship hos oss gir deg praktisk jobberfaring og nye utfordringer.

Internship i revisjon og rådgivning

Få praktisk jobberfaring og utfordre deg selv med et internship i revisjon eller rådgivning. 

Internshipet i revisjon varer fem uker i januar/februar og internshipet i rådgivning starter i midten av juni og avsluttes rundt skolestart. De tre siste ukene i juli er det sommerferie.

Med et internship i revisjon får du være med i årsoppgjøret og få testet hvordan det er å jobbe som revisor i en veldig hektisk periode. Internshipet i rådgivning gir deg førstehånds erfaring med hvordan det er å jobbe som konsulent i KPMG. Du får være med på reelle prosjekter og klientoppdrag.

Begge internshipene innebærer mye ansvar under god veiledning og coaching av dyktige ansatte. Vi legger mye ressurser i å gjøre din tid hos oss så lærerik som mulig og du vil både arbeide ute hos kunder og på kontoret vårt i Oslo. Alle interns får en fadder og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangement, slik at du blir best mulig kjent med oss.

Å opparbeide seg praktisk erfaring vil være en stor fordel når du skal bygge din videre karriere. Et internship hos oss gir deg denne muligheten!

Om du har spørsmål rundt våre internships oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss når vi besøker din skole.

Søknadsfrister kommer til høsten.