Mange karrieremuligheter | KPMG | NO

Mange karrieremuligheter

Mange karrieremuligheter

KPMG investerer betydelige ressurser i de ansattes kompetanse- og karriereutvikling.

KPMG investerer betydelige ressurser i de ansattes kompetanse- og karriereutvikling.

For at vi skal kunne tilby markedets beste tjenester innenfor revisjon og rådgivning, i dag og i fremtiden, investerer KPMG betydelige ressurser i våre ansattes kompetanse- og karriereutvikling.

Kunnskap er ferskvare, og kontinuerlig faglig oppdatering er avgjørende for å sikre at våre ansatte er de beste rådgiverne i markedet. Enten du er fersk i faget eller har en lengre karriere bak deg, tilbyr vi tilpassede programmer for kompetanse- og lederutvikling.

Vi benytter anerkjente verktøy og modeller for å følge opp våre ansatte på en god måte. Som en del av vårt tverrfaglige, internasjonale kompetansemiljø er mulighetene for personlig utvikling mange.

Tjenester

KPMG leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskapsføring, skatt og avgift.

 
Les mer

I New York som korrupsjonsjeger for FN

Pernille tok permisjon for å jobbe som Juniorekspert i FNs granskingsavdeling i New York.

 
Les mer

Ikke bare en jobb

Engasjement, samhandling og felles innsats er viktig i KPMG.

 
Les mer