Olje og gass

Olje og gass

KPMGs fageksperter innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester bidrar til økt konkurransekraft for olje og gass sektoren.

KPMGs fageksperter bidrar til økt konkurransekraft for olje og gass sektoren.

Den norske olje-, gass- og energibransjen står midt oppe i den trolig største omveltningsperioden siden produksjonen på norsk sokkel startet opp. I denne perfekte stormen bidrar KPMGs fageksperter innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester til økt konkurransekraft for sektoren.

I dagens intense konkurransebilde er det de virkelig tilpasningsdyktige, innovative og fokuserte aktørene som vinner frem. I krysspresset mellom miljøhensyn, kostnadsfokus, risikostyring, kapitaltilgang og fusjoner eller oppkjøp, er det krevende for selv de mest integrerte og etablerte olje- og gasselskapene å henge med.

KPMG jobber med flere av Norges førende olje- og gasselskaper allerede, og våre eksperter har mye kunnskap og lang erfaring fra bransjen. Vi har også et verdensomspennende nettverk av bransjespesialister i ryggen – ikke minst innen olje og gass.

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.

Nøkkelkontakter

Oljeindustriens ubejublede helter

Oljeselskapene har i økende grad blitt forvaltere av porteføljer.

 
Les mer

Market Update: Oil & Gas

Market Update: Oil & Gas

Monthly report focusing on the trends and price volatility facing the O&G sector and how the global market reacts.

Register for GEI

Register for Global Energy Institute (GEI) in your respective destination region.

 
Les mer

Risikostyring av IT-systemer i energibransjen

Datadrevne analyser er ett av mange begrep som har blitt sentrale for energiselskapene.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn