CFO-seminar: Endringstakten akselererer – henger du med?

Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt utfordrer tradisjonell tenkning i virksomheters verdikjede. Hva venter oss fremover?

11.01.2017, 8.30 - 10.00, CET 0306 , Norge

Til tross for et stort fall i oljeinvesteringene synes Norge å være ute av en resesjon. Utfordringene står likevel i kø. Hvilke er de mest sentrale for virksomhetene og hvilke grep er aktuelle å ta? 

Agenda

  • Økonomifunksjonen – status skyløsninger og automatisering av prosesser.
    V/Partner Rune Skjelvan og Marius Berg, KPMG
  • Cybercrime – en av de største truslene næringslivet står ovenfor. Er vi forberedt?
    V/Partner Arne Helme, KPMG
  • Økonomiske utsikter
    Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08:00

Pris
Gratis

Lokale
KPMG-huset, Sørkedalsveien 6
+ Videooverføring

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn